email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 22 јун 2012 11:24

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА Истакнут

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 43. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', број 91/08), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 19. јуна 2012. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

 

I

У Комисију за административна питања, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се:

 

1.Вулић Пашајлић, испред коалиције СПС-ПУПС, за председника комисије,

2.Слободан Пендић, испред коалиције СПС-ПУПС, за заменика председника комисије,

3.Весна Јозовић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

4.Младен Кузмановић, испред  коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

5.Никодин Сташевић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

6.Душица Милићевић, испред коалиције СНС-НС-ПСС, за члана комисије,

7.Марина Зврмбаловић, испред СРС-а, за члана комисије.

 

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о разрешењу и избору чланова Комисије за административна питања Скупштине општине Рашка I бр. 06-VI-31/2011 од 20. децембра 2011. године.

 

III

Решење доставити изабраним члановима Комисије и надлежним службама.

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-6

Дана: 19. јуна 2012. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

 

 

Прочитано 11825 пута