четвртак, 07 јун 2018 07:52

ОДРЖАНА 43.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Општинско веће је на седници одржаној 6.јуна усвојило извештај о раду ОУ Рашка у 2017.години. Општинска управа Рашка има 5 одсека, Кабинет председника општине и засебне организационе јединице као што су Општинско јавно правобранилаштво, Послови буџетске инспекције и Кнцеларија за младе. На крају извештајног периода ОУ је имала 92 радника у сталном радном односу.

У извешају се између осталог наводи да су матичне књиге пребачене у електронску форму и да је општина Рашка једна од првих општина у Србији која је завршила тај посао. На територији општине постоји 7 матичних подручја. У 2017.години формирана је Служба за управљање људским ресурсима. Општина Рашка је у 2017.години обезбедила бесплатан превоз за 106 ученика средњих школа и студената, 49 ученика добило је награде, а 82 студента стипендије. У протеклој години било је 525 корисника дечјег додатка и 181 корисник родитељског додатка. Општинској управи поднет је 191 захтев за категоризацију објеката; позитивно су решена 173 захтева. Општина Рашка је у сарадњи са различитим партнерима реализовала низ пројеката из области социјалне заштите, а од Министарства за рад, борачка и социјална питања добила је наменски трансфер у износу од преко 4,5 милиона динара. Опремљена је и стављена у функцију Канцеларија за ГИС. Сви просторни подаци општине Рашка, планови, као и подаци који се односе на туризам и културно наслеђе, налазе се на једном месту и лако су доступни. Државна ревизорска институција обавила је током 2017.године ревизију буџета општине Рашка. Све примедбе ревизора су отклоњене у законском року, тако да је коначно мишљење ревизије позитивно. У области урбанизма формирано је 105 захтева, грађевинарства 820, стамбено-комуналних послова 308. Током 2017.године пописано је око 10.000 бесправно подигнутих објеката, тако да власници у складу са Законом о планирању и изградњи могу да започну поступак озакоњења. Средином прошле године оформљен је Сектор за грађевинско земљиште и инвестиције који је преузео велики део послова некадашње Дирекције за урбанизам.У 2017.години реконструисана је улица код „Олге Дедијер“ на Копаонику, асфалтиран пут Радошиће – Семетеш, постављени подземни контејнери у граду, изграђена канализациона и водоводна мрежа за Драганиће. Канцеларија за ЛЕР је, између осталог, учествовала у изради пројеката као што су МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА, ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У О.Ш.“СУТЈЕСКА“, ИЗРАДА ПТД ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА КОПАОНИКА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БЛАТНОГ КУПАТИЛА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ, ИЗГРАДЊА МИНИ ПИЧ ТЕРЕНА, ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА КОПАОНИКУ, СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ И ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА ЗА ГОЛИЈУ, ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА У ДРАГАНИЋУ, ПРОЈЕКАТ ПРИСТУПАЧНОСТИ ИНСТИТУЦИЈАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ...Пројекти се налазе у различитим фазама реализације. Канцеларија за младе је организовала 30 различитих активности и урадила Локални акциони план за младе.

Чланови ОВ су на данашњој седници донели одлуку да се уреди плато код Војног дома на Копаонику.

Општинско веће је усвојило извештај Комисије за социјална питања. Комисија је у протеклом периоду одржала три седнице. Од 59 захтева, колико је упућено Комисији, позитивно је решен 31 захтев.
Данас је усвојен и Извештај Комисија за пољопривреду. Комисија је одобрила подстицајна средства за 81 регистрованог пољопривредног произвођача у укупном износу од скоро 3,5 милиона динара.

Прочитано 3323 пута