четвртак, 08 април 2021 13:22

ПРЕДЛОГ за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Република Србија
Општинска управа Рашка
Стручна комисија за оцену пројека у области јавног информисања

ПРЕДЛОГ
за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години

Комисијa за оцену пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Рашка у 2021. години, именована Решењем о именовању чланова Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2021. годину, број: 401-2190/20-3 од 18.03.2021. године, у складу са чланом 23. и 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) и чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17) доноси:
ПРЕДЛОГ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
Стручна комисија је разматрала 18 предлога пројеката. У склду са чланом 25. Закона и чланом 18. Правилника, Стручна комисија предлаже суфинансиање 11 пројеката у области јавног информисања у 2021. години из буџета општине Рашка и то:
1. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ “SIMPLE LOOK” - ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ У ОПШТИНИ РАШКА“. Укупна вредност пројекта 200.000,00; тражена средства 150.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ „ДОМАЋИНСКА КУЋА“ – www.domacinskakuca.rs. Тема пројекта: представљање туристичких вредности општине Рашка. Кроз 15 медијских садржаја пројекат ће бити усмерен на промоцију свих врста туризма и стварање услова за унапређење туристичке понуде.
Тема пројекта је у складу са приоритетним циљевима конкурса. Обрадом предложене теме у потпуности се може остварити јавни интерес у области информисања како грађана Рашке, тако и грађана целе Србије. Кроз медијско праћење туристичких потенцијала општине Рашка и активности везаних за туризам, предложени пројекат може да допринесе афирмацији ове привредне гране.
2. КВ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „СТАРА ПАВЛИЦА У СЛУЖБИ ЈАЧАЊА ЗАВИЧАЈНИХ ВЕЗА“. Укупна вредност пројекта 480.000,00; тражена средства 374.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ „КV NOVSTI ON LINE” (www.kraljevackenovosti.com). Тема пројекта: медијско праћењеактивности УГ „Стара Павлица“ у 10. јубиларној години постојања. Пројектат ће настојати да анимира Рашчане који живе у Краљеву да се ангажују у раду УГ и подрже развојне планове и програме Рашке. Планирана је производња 25 медијских садржаја.
Иако се пројекат бави искључиво активностима једног удружења грађана, Комисија је оценила да је пројекат тематски добро уобличен и да одговара условима конкурса. Буџет пројекта је предимензиониран.
2. ADD PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „СРПСКЕ СВЕТИЊЕ РАШКЕ“. Укупна вредност пројекта 1.704.000,00; срдства за која се конкурише 852.000,00. Назив медија преко кога ће пројекат бити реализован ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС КРУШЕВАЦ. Тема пројекта: афирмација споменичког наслеђа српског средњег века. Планирана је производања 8 емисја у трајању од 20 минута у којима ће бити представљени манастири и цркве у долини Ибра, од Краљева до Рашке.
Реализацијом пројекта се могу испунити истакнути циљеви. Пројектне активности детаљно су разрађене и конкретизоване. Комисија је посебно ценила одрживост пројекта.
3. СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ ПР МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА – WEST MEDIA PRESS UŽICE – ПРОЈЕКАТ „РАШКА ТУРИСТИЧКА ОПШТИНА БУДУЋНОСТИ“. Укупна вредност пројекта 150.000,00; средства за која се конкурише 119.322,00. Назив медија преко кога ће пројекат бити реализован ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ - ZAPADNE INFO.NET (www.zapadneinfo.net). Тема пројекта: представљање лепота, туристичких потенцијала инових садржаја општине Рашка. Пројекат ће кроз 20 текстова настојати да укаже на поједине туристичке локације које су врменом постале део озбиљне туристичке понуде општине Рашка, као и на оне које ће тек бити афирмисане.
Пројекат је у складу са јавним позивом. Циљ пројекта је јасно дефинисан, активности су добро разрађене, тема пројекта је од значаја за становнике општине Рашка.
4. РТВ КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „ОПШТИНА РАШКА – ЗА БОЉЕ СУТРА“. Укупна вредност пројекта: 4.051.000,00; средства за која се конкурише 1.990.000,00. Назив медија преко кога ће пројекат бити реализован ТВ КРАЉЕВО. Тема пројекта: одржив развој заједнице, промоција етно туризма као туристичке гране за коју постоји велико интересовање, подстицање становништва да се бави овом делатношћу, као и пољопривредном производњом. Планирана је производњ 10 получасовних емисија и 10 телевизијских пакета (прилога).
Тема је изузетно значајна за ширу друштвену заједницу. Пројектне активности су добро разрађене и уобличене. Циљ је јасно дефинисан. Подносилац поседује кадровске и техничке капацитете за успешну реализацију пројекта.
5. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР – RM PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ РАШКЕ“. Укупна вредност пројекта 427.000,00; средства за која се конкурише 203.000,00. Назив медија преко кога ће пројекат бити реализован: ТЕЛЕВИЗИЈА ПИНК. Тема: представљање туристичких потенцијала и вредности општине Рашка. Планирана је производња 7 телевизијских пакета који ће бити емитовани у информативним емисијама ТВ ПИНК.
Пројекат је сажет и прецизан у свим сегментима. Циљ пројекта је добро дефинисан, а циљне групе јасно постављене. Број планираних медијских садржаја и чињенца да ће бити доступни великом броју гледалаца, оправдавају тражена средства.
6. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ – ПРОЈЕКАТ „СЕЛО РАШКЕ ЛЕПШЕ ОД ПАРИЗА“. Укупна вредност пројекта: 373.400,00; средства за која се конкурише 186.700,00. Назив медија преко кога ће пројекат бити реализован РТВ КОПЕРНИКУС РАШКА. ТЕМА пројекта: информисање јавности о стању у селима Рашке; шансе за развој села кроз подстицање улагања у пољопривреду; очување културног идентитета српског села кроз неговање обичаја и традиције. Планирана је производња 2 получасовне емисије.
Предложена тема је важна и одговара приоритетима конкурса. Циљ пројекта је прецизан и јасан. Циљне групе су добро постављене. Реализација пројекта допринеће афирмацији културног идентитета села у околини Рашке и представљању оних који су одлучили да остану да живе на селу. Од подносиоца пријаве се тражи да набавку опреме избаци из буџета.
7. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПРОДУКЦИЈА PRIME TIME – ПРОЈЕКАТ „РАШКА – МОЈА СТРАНА СВЕТА“. Укупна вредност пројекта 1.020.726,00; средства за која се конкурише 792.456,00. Назив медија преко кога ће се пројекат рализовати: ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ „КРУГ“ (www.krug.rs). Тема пројекта: економски приоритети општине Рашка у измењеним ковид условимаи сензибилисање младих дапокрену сопствени бизнис; промоција предузетништва. Планирана је производња 2 получасовне емисије емисије, 7 видео прилога и 14 текстова.
Добар одабир теме која у потпуности одговора приоритетима наведим у конкурсу. Пројекат разрађен и прецизан, све активности јасне, циљне групе добро постављене.
8. TV SUPER – SAT COMMUNICATIONS D.O.O. – ПРОЈЕКАТ „ГРАДСКЕ ТЕМЕ РАШКЕ“. Укупна вредност пројекта 7.568.500,00; средства за која се конкурише 3.757.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: ТВ СУПЕР САТ. Тема пројекта: повећање информисаности грађана Рашке и рашког округа о значају развоја туризма; представљање потенцијала за развој туризма и стварање услова за промоцију и даљи развој културног, верског, спортско-рекреативног, манифестационог и других видова туризма. планирана је производња 16 медијских садржаја у трајању од по 20 минута.
Иако је пројекат преамбициозно постављен, Комисија је ценила важост теме и њеног утицаја на становништво општине Рашка и развој овог дела Србије. Пројекат је у складу са дефинисаним циљним групама.
9. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – РАДИО РАШКА – ПРОЈЕКАТ „СВАКОГА ДАНА У 2021 – КОПЕРНИКУС РАДИО РАШКА СА РАШЧАНИМА ЗАЈЕДНО“. Укупна редност пројекта: 10.645.260,00; средства за која се конкурише 8.516.208,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: РАДИО РАШКА. Тема пројекта: урбани развој, туризам, пољопривреда, текстилна индустрија, рударство, култура, школство и здравсто као претпоставке стварања добрих услова за живот свих Рашчана.
Теме су једниним делом прешироко постављене, али појединачно важне за целу друштену заједницу и за брзо и правовремено информисање становника општине Рашка. Слушаност као и број дневних и периодичних садржаја гарантују да ће информације доспети до великог броја слушалаца. Подносилац пријаве поседује кадровске и техничке капацитете да заокружи тематску целину и успешно реализује пројекат.
10. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – ТВ РАШКА – ПРОЈЕКАТ „РАШКА У ФОКУСУ ТВ РАШКА 365 ДАНА ЗАЈЕДНО“. Укупна вредност пројекта: 19.822.664,00; средства за која се конкурише 9.944.016,00. Назив медија прекокога ће се пројекат реализовати ТВ РАШКА. Тема пројекта: одрживи развој кроз улагања у области које битно утичу на животни стандард и квалитет живота рзличитих генерација; стварање предуслова за спречавање и заустављање миграција становништва ка већим градским центрима.
Тема пројекта је важна, али недовољно прецизно изречена. Комисија цени важност предложеног медијског садржаја за информисање становника општине Рашка, његову усклађеност са условима конкурса, као и број медијских садржаја који говоре у прилог томе да ће циљеви пројекта бити испуњени.

 

Комисија предлаже да следећи пројекти не буду подржани:

1. ПР АГЕНЦИЈА SKAY TEAM, РАНУТОВАЦ – ПРОЈЕКАТ „КАД ДРУГАРСТВО БОЛИ, ШКОЛА СЕ НЕ ВОЛИ“. Укупна вредност пројекта: 2.129.000,00; тражена средства 1.035.000,00. Назив медија преко кога ће се реализовати пројекат: TV SKAY. Тема: борба против насиља у школи. Кроз професионални однос према теми пројекат настоји да провише културу дијалога и комуникације, узајамног поштовања и уважавања различитости, као и да информише и едукује. Пројекат ће бити реализован кроз 12 емисија.
Тема пројекта је значајна, али преопширно дефинисана. У пројектним активностима се наводе општа места, без конкретизације теме и њене обраде на локалном нивоу.
2. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ – IN NETWORK SOLUTION – ПРОЈЕКАТ „БИСЕРИ РАШКЕ КУЛТУРЕ“. Укупна вредност пројекта 2.339.000,00; средства за која се конкурише 1.394.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛИ – РАШКИ ПОРТАЛ (www.raski.rs) и ИНФО 24 (www.info24.rs). Кроз 16 медијских садржаја пројекат ће се бавити културом, савременим уметничким стваралаштвом, афирмисањем културне баштине и историјског наслеђа и настојати да повећа ниво информисаности грађана о значају неговања културних вредности.
Комисија сматра да нема иновативног приступа теми и да се њеном обрадом не могу испунити услови конкурса. Буџет је нереалан и предимензиониран у односу на планирани број медијских садржаја.
3. ADD PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „НЕ ТРПИ НАСИЉЕ, ПРИЈАВИ“. Укупна вредност пројекта: 625.000,00; средства за која се конкурише 500.000,00. Назив медија преко кога ће се појекат реализовати ПОРТАЛ ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС (www.tvplus.rs). Тема: едукација и повећање информисаности грађан о проблему насиља у породици; кроз 6 емисија пројекат ће се говорити о одрживим иефикасним системимазаштите жртава насиља и оборби против дискриминације.
Тема предложеног пројекта је важна и актуелна, али није прецизирана. Преопширна је и уопштена. Не може се закључити на који ће се начин пројекат спустити на локални ниво и које ће се активности спроводити на локалном нивоу. Буџет је нереалан.
4. ПЛУС МЕДИЈА – ПРОЈЕКАТ „ЧАЧАК НА КОПУ“. Вредност пројекта 230.000,00; средства за која се конкурише 180.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ – МЕДИА ПОРТАЛ (www.mediaportal.rs). Тема пројекта: представитљање туристичких потенцијала општине Рашка грађанима чачка и Моравичког округа са посебним акцентом на Копаонику. Планирана је производња 20 медијских садржаја (текст + видео).
Комисија констатује да нема конкретизоване теме, као ни прецизно дефинисане циљне групе. Из пројекта се не види на који начин ће утицати на информисаност становништва. Буџет је нереалан.
5. MIX MEDIA 2009 DOO KRALJEVO – ПРОЈЕКАТ „ТРАГОМ СУДБИНЕ“. Укупна вредност пројекта 3.615.296; средства за која се конкурише 1.682.200,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ИНФО 036 (www.info036.rs). Tема пројекта: инклузија особа са инвалидитетом, права и положај мањина. Планирана је производња 15 емисија.
Тема је важна, али преопширно дата кроз пројектну документацију. Пројекат није локализован, нема јасно дефинисаних активности које би се односиле на локалне проблеме и сагледавање реалног стања. Буџет је предимензиониран. Поједине ставке недозвољене пројектним финансирањем.
6. MIX MEDIA 2009 DOO KRALJEVO – ПРОЈЕКАТ „ НА КРОВУ СРБИЈЕ“. Укупна вредност пројекта 1.531.000,00; средства за која се конкурише 739.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат рализовати TV МИX. Тема пројекта: промоција туристичких потенцијала општине Рашка. Планирана је производња 8 получасовних емисја.
Опис пројекта предугачак. Упркос томе нема конкретне теме и значаја за локалну заједницу. Циљ је нејасан, као и циљне групе. Активности лоше дефинисане.
7. САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА – ПРОЈЕКАТ „СРПСКО КОЛО РАШКЕ“ . Укупна вредност пројекта 380.000,00; средства за која се конкурише 250.000,00. Назив медија преко кога ће се пројекат реализовати: новине СРПСКО КОЛО. Тема пројекта: живот Срба у региону и прогнаника у Србији; култура сећања на страдали српски народ у земљама региона. Планирана је производња 7 текстова у 7 издања Српског кола.
Опис преопширан, не уочава се разраде теме, нити конкретизација везана за општину Рашка. Циљне групе нису јасно постављене. Комисија није могла да закључи као би понуђени медијски садржај утицао на информисаност становника општине Рашка.

Имајући у виду све напред наведено, Стручна комисија за оцену медијских пројеката предлаже Општинској управи Рашка да средства за суфинансирање производње медијских садржаја у 2021. години буду распоређена на следећи начин:

1. РАДЊА ЗА РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ “SIMPLE LOOK” - ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ У ОПШТИНИ РАШКА“ – 90.000, 00 динара
2. КВ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „СТАРА ПАВЛИЦА У СЛУЖБИ ЈАЧАЊА ЗАВИЧАЈНИХ ВЕЗА“ – 80.000,00 динара
3. ADD PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „СРПСКЕ СВЕТИЊЕ РАШКЕ“ – 500.000,00 динара
4. СНЕЖАНА ДЕСПОТОВИЋ ПР МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА – WEST MEDIA PRESS UŽICE – ПРОЈЕКАТ „РАШКА ТУРИСТИЧКА ОПШТИНА БУДУЋНОСТИ“ – 100.000,00 динара
5. РТВ КРАЉЕВО И ИБАРСКЕ НОВОСТИ – ПРОЈЕКАТ „ОПШТИНА РАШКА – ЗА БОЉЕ СУТРА“ – 800.000,00 динара
6. РАДОМИР МАТОВИЋ ПР – RM PRODUCTION – ПРОЈЕКАТ „ТУРИЗАМ РАШКЕ“ – 200.000,00 динара
7. ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ – ПРОЈЕКАТ „СЕЛО РАШКЕ ЛЕПШЕ ОД ПАРИЗА“ – 100.000,00 динара
8. TV SUPER – SAT COMMUNICATIONS D.O.O. – ПРОЈЕКАТ „ГРАДСКЕ ТЕМЕ РАШКЕ“ – 150.000,00
9. МАРИНА МИЉКОВИЋ ДАБИЋ ПРОДУКЦИЈА PRIME TIME – 120.000,00 динара
10. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – РАДИО РАШКА – ПРОЈЕКАТ „СВАКОГА ДАНА У 2021 – КОПЕРНИКУС РАДИО РАШКА СА РАШЧАНИМА ЗАЈЕДНО“ – 7.900.000,00
11. КОПЕРНИКУС РТВ РАШКА – ТВ РАШКА – ПРОЈЕКАТ „РАШКА У ФОКУСУ ТВ РАШКА 365 ДАНА ЗАЈЕДНО“ – 9.600.000,00

 

Подносиоци предлога пројеката којима су одобрена средства дужни су да Општинској управи Рашка доставе ревидиране буџете како би се приступило потписивању уговора.

Предлог за расподелу средстава за суфинансирању медијских пројеката у 2021. години доставити начелнику Општинске управе Рашка и објавити на званичној интернет страници општине Рашка.
Записнико раду Стручне комисије за оцену медијских пројеката, као и Предлог за расподелу средстава доставити Одсеку за буџет ОУ Рашка.

 

У Рашки, 2. 04. 2021. године

 

 

 

Прочитано 303 пута