уторак, 27 април 2021 12:56

КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. Годину

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Комисија за спровођење Конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2021. Годину, на основу чланова 8. и 9. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка („Сл. лист општине Рашка“, број 225. Од 12.02.2021.г.), Стратегије одрживог развоја општине Рашка 2009-2019 године и Студије изводљивости за развој руралног туризма са акцентом на пољопривреду и развој етно села Општине Рашка, расписује


КОНКУРС
за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији
општине Рашка за 2021. Годину

Услови конкурса
Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења и остваривање права на коришћење подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину, као и максимални износи подстицаја по кориснику.
Укупан износ подстицајних средстава која се додељују реализацијом овог конкурса износи 4.000.000,00 динара, која су опредељена Одлуком о буџету општине Рашка за 2021. годину.
Сврха доделе подстицајних средства је стварање услова за унапређење и развој сеоског туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоским туристичким домаћинствима на територији општине Рашка, а самим тим и унапређење руралне-економије и квалитета живота на сеоском подручју.
Конкурсом се утврђује:
- предмет конкурса,
- корисници подстицаја, у
- укупно опредељена средства,
- врсте подстицаја,
- Дефинисање прихватљивих и неприхватљивих трошкова, тј. трошковакоји су у складу са правлником,
- услови које морају испуњавати учесници по конкурсу,
- поступак доделе подстицајних средстава,
- намена и максималан износ подстицајних средстава,
- рок за подношење захтева,
- рок за доношење одлуке о додели подстицајних средстава,
- документација која се подноси уз захтев,
- начин одлучивања,
- начин и поступак контроле употребе одобрених средстава као и
- остале информације везане за подношење пријаве на Конкурс.

Предмет конкурса
Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење развоја руралног туризма, за инвестиције које се спроводе са циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:

1. Подстицаји за подршку инвестицијама за изградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у сеоским туристичким домаћинствима или домаћој радиности, у складу са чланом 20. став 6. Закона о локалној самоуправи .
2. Подстицаји за подршку инвестицијама за промоцију непољопривредних активности на селу путем израде или модернизације и професионализације туристичких интернет страница и других промотивних активности.

Корисници подстицаја
Подстицајна средства за развој сеоског туризма додељују се као наменска, бесповратна средства у виду подстицаја на основу конкурса.

Право на коришћење подстицаја, под условима утврђеним овим Конкурсом имају:
1. Физичка лица чији су угоститељски објекти категорисани као сеоско туристичко домаћинство или кућа, соба или апартман у домаћој радиности;
2. Физичко лице- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
3. Предузетник.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Прочитано 218 пута Последњи пут измењено уторак, 27 април 2021 12:58