Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs


19. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 25. јуна 2021. године (петак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. И 18. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ (ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за капиталне инвестиције;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ПРИСТУПАЊЕ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - ПРОШИРЕЊЕ СЕОСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ СЕЛУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - ПРОШИРЕЊЕ СЕОСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ СЕЛУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА СУПЊЕ У РАШКИ I БРОЈ: 06-VIII-23/2017-5 ОД 19. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И БЛИЖОЈ САДРЖИНИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ГОДИНЕ ДО 2031. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић Ђорђевић, координатор Службе локалног економског развоја;
13. ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У МИСЛОПОЉУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
15. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МАРИЈЕ ГАЈИЋ ИЗ КРУШЕВЦА, УЛ. КАПИЏИЈСКА 35, ИЗЈАВЉЕНЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ. СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: 360-950 ОД 27.04.2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубиша Радивојевић, регистратор стамбених заједница;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У РАШКИ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“;
17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 31. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА – ПРЕСЕК 01. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа и председник комисије;
20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ДРУГOJ ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине;
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине;
24. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

На основу члана 26. став 1. тачка 10. и члана 50. Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19) и члана 74. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Рашка расписаних за 06. јун 2021. године ("Службени гласник општине Рашка" број 229/21),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 21. јуна 2021. године, доноси

ОДЛУКУ
о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета месне заједнице Градац одржаних 20. јуна 2021. године

1. Утврђују се коначни резултати избора за чланове Савета месне заједнице Градац који су одржани 20. јуна 2021. године:

 

Ред.

број

Име и презиме

Год.

рођ.

Занимање

Пребивалиште

Број гласова

  1.  

Радивоје Андријанић

1975

радник

Биниће

77

  1.  

Драгица Николић

1994

софтверски инжењер

Градац

71

  1.  

Душица Бошковић

1999

медицинска сестра

Градац

63

  1.  

Мирко Вујанац

1990

дипломирани правник

Зарево

62

  1.  

Вељко Николић

1991

радник

Доњи Градац

61

  1.  

Небојша Љубичић

1965

поштар

Градац

56

2. Првих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

3. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рашка” и на званичној интернет страници општине Рашка.

4. Против ове Одлуке може се изјавити приговор Изборној комисији за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у року од 24 часа од дана доношења.

Број: 013-178/2021-1
Дана: 21. јуна 2021. године у 13,15 часова.
РАШКА

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Шћеловић

У протекла 2 дана није било новопотврђених случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађена су 42 узорака. Током 3. таласа епидемије регистровано је 2.660 оболелих од ковида 19.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка 16. јуна обављено је 30 прегледа, а дан касније 20. У структури прегледа више је првих него контролних. Са сумњом на инфекцију коронавирусом лекару се током 2 дана јавило 37 пацијената, док је на други или контролни преглед дошло њих 13. Тестирана је 31 особа. До данас је у Дому здравља урађено 9.710 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 1 пацијент са територије општине Рашка.
Општински штаб апелује на грађане да се вакцинишу.

На основу члана 26. став 1. тачка 6) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 16. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању времена и места примопредаје изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије на бирачком месту бр. 11 Градац

I. Одређује се 18. јун 2021. године (петак) у 10,00 часова, у Сали Општинске управе Рашка, за време и место примопредаје изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије на бирачком месту бр. 11 Градац ради спровођење поновног гласања на изборима за чланове савета месне заједнице Градац који ће се одржати 20. јуна 2021. године.
II. Кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац имају право да присуствују примопредаји изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије.
Позивају се кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац да, уколико желе да присуствују примопредаји изборног материјала између Изборне комисији и бирачке комисије, доставе обавештење Изборној комисији у писаном облику, не касније од 18. јуна 2021. године у 10,00 часова.
III. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рашка и локалним медијима.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА
Број: 013-174/2021-8
Дана: 16. јуна 2021. године
РАШКА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Шћеловић

 

На основу члана 26. став 1. тачка 6) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 16. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању почетка штампања гласачких листића и осталог неопходног материјала за одржавање поновног гласања за чланове савета месне заједнице Градац које ће се одржати 20. јуна 2021. године

I. Одређује се 17. јун 2021. године (четвртак) у 07,00 часова, у самосталној графичкој радњи „Грамис“ Варево, за почетак штампања гласачких листића и осталог неопходног материјала за одржавање поновног гласања за чланове савета месне заједнице Градац које ће се одржати 20. јуна 2021. године.
II. Штампање гласачких листића надзираће Изборна комисија.
III. Кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац имају право да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића.
Позивају се кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац да, уколико желе да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића, доставе обавештење Изборној комисији у писменом облику, не касније од 17. јуна 2021. године у 07,00 часова.
IV. Ову Одлуку доставити штампарији „Грамис“ Варево, Полицијској станици Рашка и објавити на званичној интернет страници општине Рашка и локалним медијима.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА
Број: 013-174/2021-6
Дана: 16. јуна 2021. године
РАШКА


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Шћеловић

 

Још 2 особе са територије општине Рашка позитивне су на вирус корона, показују подаци Завода за јавно здравље Краљево. Анализирано је 14 узорака. У 3. таласу епидемије од ковида 19 оболело је 2.660 особа.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је током јучерашњег дана 18 пацијената. Са сумњом на заразу коронавирусом лекару се јавило 11 лица, док је 7 пацијената било на другом или контролном прегледу. Урађено је 11 пи-си-ар и антигенских тестова. До сада је у Дому здравља пи-си-ар и антигенском методом тестирано 9.679 особа. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 1 пацијент са територије општине Рашка.
Општински штаб апелује на грађане да се вакцинишу.

16. 06. 2021. године

У дану за нама није било потврђених случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађено је 17 узорака. Током 3. таласа епидемије од ковида 19 оболело је 2.658 лица.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 20 прегледа – 16 првих и 4 контролна. Тестиране су 24 особе. До сада је у Дому здравља урађено 9.668
пи-си-ар и антигенских тестова.
У новопазарској Општој болници од ковида 19 лечи се 1 особа са територије општине Рашка.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се вакцинишу.

понедељак, 14 јун 2021 15:00

О Д Л У К A

На основу члана 26. став 1. тачке 1) и 10) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 200/19) и решења Изборне комисије бр. 013-170/2021-1 од 14. 06. 2021. године,
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 14. јуна 2021. године, доноси

О Д Л У К У
1. Поништава се гласање за избор чланова Савета месне заједнице Градац на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ одржано 13. 06.2021. године.

2. Понавља се гласање за избор чланова Савета месне заједнице Градац на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ.

3. Поновно гласање одржаће се у недељу 20.06.2021. године, у времену од 7 до 20 часова.

4. Гласање ће се спровести по Изборној листи кандидата која је утврђена за изборе чланова Савета месне заједнице Градац, одржаних 06. 06. 2021. године.

5. Распушта се бирачка комисија образована за спровођење избора чланова Савета месне заједнице Градац, одржаних 13. 06. 2021. године, за бирачко место бр. 11 –ГРАДАЦ.

6. Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка ће за спровођење поновног гласања на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ образовати нову бирачку комисију и именовати председнике и заменике председника, као и чланове и заменике чланова нове бирачке комисије.

7. Орган надлежан за вођење бирачког списка припремиће за спровођење поновног гласања оверени извод из Јединственог бирачког списка за бирачко место бр. 11 –ГРАДАЦ и исти доставити Изборној комисији за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка најкасније до 17. 06. 2021. године у 12 часова.

8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Сл. гласнику општине Рашка” и на бирачком месту на којем се понавља гласање за избор чланова Савета месне заједнице Градац.

О б р а з л о ж е њ е
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка је дана 14. 06.2021. године донела решење бр. 013-170/2021-1 од 14. 06. 2021. године којим се усваја приговор Ненада Божића из Градца бр. 013-169 од 13.06.2021. године и поништава гласање на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ одржано 13. 06. 2021. године због битних неправилности у поступку спровођења избора за избор чланова Савета месне заједнице Градац.
Чланом 26. став 1. тачка 1) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 200/19) прописано је да се изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице стара о законитости спровођења избора, док се у тачки 10) наводи да изборна комисија утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница.
На основу напред наведених чињеница Изборна комисија је одлучила као у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити приговор Изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења одлуке.


Број: 013-170/2021-2
Дана: 14. јуна 2021. године у 14.30 часова.
РАШКА

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирко Шћеловић

 

У протекла 3 дана ковид 19 лабораторијски је потврђен код 6 особа са територије општине Рашка. Анализирано је 56 узорака. У 3. таласу епидемије евидентирано је 2.658 случајева заразе вирусом корона.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка у петак 11. јуна, примила је 19 пацијената. Са сумњом на инфекцију коронавирусом лекару се обратило 16 особа, док су 3 пацијента била на контролном прегледу. Урађено је 8 пи-си-ар и антигенских тестова. Током викенда је обављено 46 прегледа – 39 првих и 7 контролних. Тестирно је 37 лица. До сада су у Дому здравља урађена 9.644 пи-си-ар и антигенска теста.
Прву дозу вакцине против заразне болести ковид 19 примила су 6.862 становника општине Рашка или 34,65% старијих од 18 година. Ревакцинисано је 5.547 особа, доносно 28,01% пунолетних Рашчана. На пункту за масовну имунизацију у Рашки, 1. дозу вакцине против вируса корона примило је 6.998 становника северног Косова. Ревакцинисано је њих 6.285.

 

14. 06. 2021. године