email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У протекла 2 дана није било новопотврђених случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађена су 42 узорака. Током 3. таласа епидемије регистровано је 2.660 оболелих од ковида 19.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка 16. јуна обављено је 30 прегледа, а дан касније 20. У структури прегледа више је првих него контролних. Са сумњом на инфекцију коронавирусом лекару се током 2 дана јавило 37 пацијената, док је на други или контролни преглед дошло њих 13. Тестирана је 31 особа. До данас је у Дому здравља урађено 9.710 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 1 пацијент са територије општине Рашка.
Општински штаб апелује на грађане да се вакцинишу.

На основу члана 26. став 1. тачка 6) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 16. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању времена и места примопредаје изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије на бирачком месту бр. 11 Градац

I. Одређује се 18. јун 2021. године (петак) у 10,00 часова, у Сали Општинске управе Рашка, за време и место примопредаје изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије на бирачком месту бр. 11 Градац ради спровођење поновног гласања на изборима за чланове савета месне заједнице Градац који ће се одржати 20. јуна 2021. године.
II. Кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац имају право да присуствују примопредаји изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије.
Позивају се кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац да, уколико желе да присуствују примопредаји изборног материјала између Изборне комисији и бирачке комисије, доставе обавештење Изборној комисији у писаном облику, не касније од 18. јуна 2021. године у 10,00 часова.
III. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рашка и локалним медијима.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА
Број: 013-174/2021-8
Дана: 16. јуна 2021. године
РАШКА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Шћеловић

 

На основу члана 26. став 1. тачка 6) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 16. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању почетка штампања гласачких листића и осталог неопходног материјала за одржавање поновног гласања за чланове савета месне заједнице Градац које ће се одржати 20. јуна 2021. године

I. Одређује се 17. јун 2021. године (четвртак) у 07,00 часова, у самосталној графичкој радњи „Грамис“ Варево, за почетак штампања гласачких листића и осталог неопходног материјала за одржавање поновног гласања за чланове савета месне заједнице Градац које ће се одржати 20. јуна 2021. године.
II. Штампање гласачких листића надзираће Изборна комисија.
III. Кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац имају право да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића.
Позивају се кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац да, уколико желе да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића, доставе обавештење Изборној комисији у писменом облику, не касније од 17. јуна 2021. године у 07,00 часова.
IV. Ову Одлуку доставити штампарији „Грамис“ Варево, Полицијској станици Рашка и објавити на званичној интернет страници општине Рашка и локалним медијима.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА
Број: 013-174/2021-6
Дана: 16. јуна 2021. године
РАШКА


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Шћеловић

 

Још 2 особе са територије општине Рашка позитивне су на вирус корона, показују подаци Завода за јавно здравље Краљево. Анализирано је 14 узорака. У 3. таласу епидемије од ковида 19 оболело је 2.660 особа.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је током јучерашњег дана 18 пацијената. Са сумњом на заразу коронавирусом лекару се јавило 11 лица, док је 7 пацијената било на другом или контролном прегледу. Урађено је 11 пи-си-ар и антигенских тестова. До сада је у Дому здравља пи-си-ар и антигенском методом тестирано 9.679 особа. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 1 пацијент са територије општине Рашка.
Општински штаб апелује на грађане да се вакцинишу.

16. 06. 2021. године

У дану за нама није било потврђених случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађено је 17 узорака. Током 3. таласа епидемије од ковида 19 оболело је 2.658 лица.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 20 прегледа – 16 првих и 4 контролна. Тестиране су 24 особе. До сада је у Дому здравља урађено 9.668
пи-си-ар и антигенских тестова.
У новопазарској Општој болници од ковида 19 лечи се 1 особа са територије општине Рашка.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се вакцинишу.

понедељак, 14 јун 2021 13:00

О Д Л У К A

На основу члана 26. став 1. тачке 1) и 10) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 200/19) и решења Изборне комисије бр. 013-170/2021-1 од 14. 06. 2021. године,
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 14. јуна 2021. године, доноси

О Д Л У К У
1. Поништава се гласање за избор чланова Савета месне заједнице Градац на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ одржано 13. 06.2021. године.

2. Понавља се гласање за избор чланова Савета месне заједнице Градац на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ.

3. Поновно гласање одржаће се у недељу 20.06.2021. године, у времену од 7 до 20 часова.

4. Гласање ће се спровести по Изборној листи кандидата која је утврђена за изборе чланова Савета месне заједнице Градац, одржаних 06. 06. 2021. године.

5. Распушта се бирачка комисија образована за спровођење избора чланова Савета месне заједнице Градац, одржаних 13. 06. 2021. године, за бирачко место бр. 11 –ГРАДАЦ.

6. Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка ће за спровођење поновног гласања на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ образовати нову бирачку комисију и именовати председнике и заменике председника, као и чланове и заменике чланова нове бирачке комисије.

7. Орган надлежан за вођење бирачког списка припремиће за спровођење поновног гласања оверени извод из Јединственог бирачког списка за бирачко место бр. 11 –ГРАДАЦ и исти доставити Изборној комисији за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка најкасније до 17. 06. 2021. године у 12 часова.

8. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Сл. гласнику општине Рашка” и на бирачком месту на којем се понавља гласање за избор чланова Савета месне заједнице Градац.

О б р а з л о ж е њ е
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка је дана 14. 06.2021. године донела решење бр. 013-170/2021-1 од 14. 06. 2021. године којим се усваја приговор Ненада Божића из Градца бр. 013-169 од 13.06.2021. године и поништава гласање на бирачком месту бр. 11 –ГРАДАЦ одржано 13. 06. 2021. године због битних неправилности у поступку спровођења избора за избор чланова Савета месне заједнице Градац.
Чланом 26. став 1. тачка 1) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 200/19) прописано је да се изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице стара о законитости спровођења избора, док се у тачки 10) наводи да изборна комисија утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница.
На основу напред наведених чињеница Изборна комисија је одлучила као у диспозитиву ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити приговор Изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења одлуке.


Број: 013-170/2021-2
Дана: 14. јуна 2021. године у 14.30 часова.
РАШКА

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирко Шћеловић

 

У протекла 3 дана ковид 19 лабораторијски је потврђен код 6 особа са територије општине Рашка. Анализирано је 56 узорака. У 3. таласу епидемије евидентирано је 2.658 случајева заразе вирусом корона.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка у петак 11. јуна, примила је 19 пацијената. Са сумњом на инфекцију коронавирусом лекару се обратило 16 особа, док су 3 пацијента била на контролном прегледу. Урађено је 8 пи-си-ар и антигенских тестова. Током викенда је обављено 46 прегледа – 39 првих и 7 контролних. Тестирно је 37 лица. До сада су у Дому здравља урађена 9.644 пи-си-ар и антигенска теста.
Прву дозу вакцине против заразне болести ковид 19 примила су 6.862 становника општине Рашка или 34,65% старијих од 18 година. Ревакцинисано је 5.547 особа, доносно 28,01% пунолетних Рашчана. На пункту за масовну имунизацију у Рашки, 1. дозу вакцине против вируса корона примило је 6.998 становника северног Косова. Ревакцинисано је њих 6.285.

 

14. 06. 2021. године

У данима када се разматра ублажавање епидемиолошких мера на територији целе Србије, у Рашки расте број пацијената који се се симптомима инфекције вирусом корона, јављају лекару. Бројке које је за протекла 3 дана саопштио Дом здравља Рашка, показују знатно већи број првих прегледа у односу на контролне. Како би се зауставило ширење вируса неопходно је да се убрза процес имунизације. Општински штаб апелује на грађане Рашке да покажу одговорност према сопственом здрављу и здрављу читаве заједнице и да се вакцинишу. Само тако можемо спречити ширење вируса и вратити се уобичајеним навикама и активностима. Свако даље повећање броја новозаражених и компликовање епидемиолошке ситуације, условиће поновно увођења рестриктивних мера.
Вакцинација се обавља без претходног заказивања, на пунктовима у Супњу, Баљевцу и Јошаничкој Бањи.


14. 06. 2021. године