Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
понедељак, 07 децембар 2020 20:07

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ

У циљу контроле спровођења Уредбе Владе Републике Србије о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид 19, Инспекцијске службе Општинске управе Рашка су 5. 12. 2020. године обавиле надзор над 16 објеката. Инспектори су у периоду од 7 до 22 часа контролисани рад и спровођење прописаних мера у 8 већих угоститељских објеката (ресторани, клубови, дискотеке), 4 сале за изнајмљивање, 5 малопродајних прехрамбених продавница. У објектима обухваћеним инспекцијским надзором нису уочене неправилности.
У недељу, 7. 12. 2020. године, спроведена је контрола рада и спровођење превентивних мера у 40 објеката. Инспектори нису уочили кршење противепидемијских мера дефинисаних најновијом Уредбом Владе Репзблике Србије.
Инспекцијске службе ОУ Рашка свакодневно ће бити на терену и контролисаће поштовање мера за сузбијање заразне болести Ковид 19.

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18), члана 6. став 1. Правилника о условима за доделу једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима са територије општине Рашка и Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка III бр. 06-IV-79/2020-3 од 29.04.2020. године, на предлог Комисије а по Јавном позиву бр. III бр. 06-IV-79/2020-4.2 од 07.05.2020. године, дана 04. децембра 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
о додели једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима
са територије општине Рашка – IV циклус

I
Из дела буџета општине Рашка за 2020. годину („Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рашка за 2020. годину („Сл. гласник општине Рашка'' бр. 222/20)) намењеног текућим субвенцијама приватним предузећима - програмска активност 0014 - управљање у ванредним ситуацијама, извршити исплату једнократне новчане помоћи следећим привредницима и предузетницима:

- IV циклус

Р. бр.

Подносилац захтева

ПИБ

Износ/

дин.

1.      

DEJAN JEZDIMIROVIĆ PR ŠTAMPARSKA RADNJA ŠTAMPARIJA KODEX RAŠKA

108279948

50.000,00

2.      

SZR GOBELJA PROMET SLAVIŠA ĐORĐEVIĆ PR JOŠANIČKA BANJA

104897286

50.000,00

3.      

BRANKO KRSMANOVIĆ PR MESARA KRSMANOVIĆ 975 RAŠKA

111911636

50.000,00

4.      

RADOMIROVIĆ ZORAN PR, STKR BENETON, RAŠKA

102955847

50.000,00

5.      

JELENA ALEKSIĆ PR, MENJAČNICA MOSKVA, KOPAONIK

107283518

50.000,00

6.      

Preduzeće za trgovinu i usluge RELUX DOO Raška

108126602

50.000,00

7.      

MARKO KREČKOVIĆ PR PROGRAMIRANJE I DIZAJN LOGOS 036 RAŠKA

108691314

50.000,00

8.      

VASILIJE RADOŠEVIĆ PR GRAFIČKO DIZAJNIRANJE VR DIZAJN SUPNJE

111751675

50.000,00

9.      

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NIKOLJAČA, RAŠKA

101610132

50.000,00

10. 

GOJKO KOVAČEVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA JABUKA 950 RAŠKA

108021196

50.000,00

11. 

VELJKO DIMITRIJEVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKO VULKANIZERSKA RADNJA SILO BALJEVAC

108633309

50.000,00

12. 

SZR EURO TIP-TOP DEJAN JEMUOVIĆ PR, RAŠKA

105031469

50.000,00

13. 

DRAGANA PAVLOVIĆ PR POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ELEKTRO KONTAKT 965 RAŠKA

109202900

50.000,00

14. 

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA HLAĐENJE SAŠA PAŠALIĆ PR RAŠKA

101274592

50.000,00

15. 

TRGOVINSKA RADNJA PURPLE ANDRIĆ PREDRAG PR RAŠKA

104278278

50.000,00

16. 

TAMARA OBRADOVIĆ PR TAKSI PREVOZ BRDE 023 RAŠKA

109995645

50.000,00

17. 

BRANISLAV RADULOVIĆ PR ODRŽAVANJE I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA CAKAN 1976 BRVENIK

109026250

50.000,00

18. 

BRANKA MILOSAVLJEVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA MS RAŠKA

101609505

50.000,00

УКУПНО

900.000,00

 

Р. бр.

Подносилац захтева

ПИБ

Износ/

дин.

1.      

SZR AROMA-PUB ALEKSANDAR BELOJICA PR RAŠKA

104202504

150.000,00

2.      

STRUGARA MARINKOVIĆ DOO RAŠKA

110470470

150.000,00

3.      

ŽIVOTA MILIĆEVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU ODEĆE PERFECT 111 RAŠKA

108338933

150.000,00

4.      

SZR VISOKI NAPON GORDANA PENDIĆ PREDUZETNIK RAŠKA

103890942

150.000,00

5.      

GORAN BABIĆ PR, BELI TAKSI RAŠKA

106089503

150.000,00

6.      

AUTO S 036 DOO RAŠKA

109571133

150.000,00

7.      

BLUE SKY DOO RAŠKA

103959945

150.000,00

8.      

SAŠA KRIVČEVIĆ PR POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA RAŠKA

110910232

150.000,00

9.      

VELJKO LAZOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA IN-FASHION VIB RAŠKA

109390360

150.000,00

10. 

AUTO KUĆA DRAGOJLOVIĆ DOO BALJEVAC

103833252

150.000,00

11. 

NIKOLA PLAVŠIĆ PREDUZETNIK, KROJAČKO KONFEKCIJSKO TRGOVINSKA RADNJA STONE NOVI PAZAR

107070063

150.000,00

12.

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA RAŠKA RAŠKA

101274082

150.000,00

                                                                                                                                 УКУПНО

1.800.000,00

 

Р. бр.

Подносилац захтева

ПИБ

Износ/

дин.

1.      

EURO-PVC DOO RAŠKA

109769236

300.000,00

2.      

GRADJEVINSKO PREDUZEĆE MUNICIPIJUM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RAŠKA

17048643

300.000,00

3.      

STZR ČITLUK ČITLUČANIN ZLATAN PR RAŠKA

102795775

300.000,00

4.      

DANIJELA JAKOVLJEVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU ODEĆE BRVENIK

109802815

300.000,00

5.      

SZTR HOME CENTRE SVETLANA JOKSIMOVIĆ PR RAŠKA

105861436

 

300.000,00

6.      

Privredno društvo za trgovinu na malo MILOŠ-PETROL doo Raška

108111156

300.000,00

                                                                                                      УКУПНО

1.800.000,00

 

II
Средства уплатити на текуће рачуне привредника и предузетника из става I ове Одлуке.

III
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и Комисија за спровођење Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка.


IV
Ову Одлуку објавити на Огласној табли Општинске управа Рашка и званичној интернет страници општине Рашка.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-V-5/2020-13
Дана 04. децембра 2020. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА
Ђорђе Гогић

Ha основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 9в*. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020-4, 93/2020-12, 94/2020-3, 100/2020-3, 109/2020-3, 111/2020-3, 120/2020-3, 122/2020-4, 126/2020-3, 138/2020-3, 141/2020-3, 144/2020-19 и 145/2020-5), и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, дана 04. децембра 2020. године, доноси следећу

НАРЕДБУ
о допуни наредбе о мерама за смањење ризика од ширења
заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка

I
У складу са тренутном погоршаном епидемиолошком ситуацијом на територији општине Рашка, а на препоруку Кризног штаба Републике Србије за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19, допуњује се наредба о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка тако да:

- Почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05,00 часова до 17,00 часова.
- Ограничење из алинеје 1. овог члана не односи се на радно време:
1) апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;
2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21,00 часа, као и суботом и недељом;
3) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;
4) позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде и суботом и недељом до 17,00 часова;
5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21,00 часа, као и суботом и недељом;
6) пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;
7) фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом
8) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17,00 часова..

У свему осталом наредба о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка остаје на снази.
Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи наредба о допуни наредбе о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка број: 82-15/2020-1 од 23. новембра 2020. године.

II
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

III
Наредбу објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: 82-17/2020-1
Дана: 04. децембра 2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић

На основу члана 42. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18),

З А К А З У Ј Е М
ШЕСТУ СЕДНИЦУ ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА


Седница ће се одржати 11. децембра 2020. године (петак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи


Д Н Е В Н И Р Е Д


- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за капиталне инвестиције;
3. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
10. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, саветник у Општинској управи Рашка;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

У протекла 3 дана потврђено је још 69 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Према подацима достављеним у петак, 4. децембра, обрађено је 86 узорака, од којих је 35 било позитивно на вирус корона. У суботу, 5. децембра, објављени су резултати за 63 тестиране особе. Присуство вируса потврђено је код 21. У недељу, 6. децембра, од 30 анализираних узорака, вирус је детектован код 13. Укупан број оболелих од Ковида 19 у трећем таласу епидемије повећао се на 776.
У Ковид амбуланти је за 3 дана прегледано 606 пацијената. Највећи број пацијената примљен је у петак, 4. децембра, када су се лекару јавиле 364 особе. На првом прегледу, са симптомима сличним Ковиду 19, било је 145 лица, док је 219 особа обавило контролни преглед. У суботу су евидентирана 134 прегледа – 50 првих и 84 друга. Дан касније, у недељу 6. децембра, лекарску помоћ затражило је 108 особа – 39 је било на првом, а 69 на контролном прегледу. У петак су тестирана 83 лица, а у дане викенда 61. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном у Дому здравља Рашка урађено је 3.139 пи-си-ар и антигенских тестова.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да покажу висок степен одговорности за сопствено здравље и здравље ближњих и да се придржавају свих мера донетих у циљу сузбијања ширења заразне болести Ковид 19.

7. 12. 2020. године

Чланови ОВ усвојили су Програм пословања ЈКП „Путеви“ за 2021.годину, док ће физички обим активности, односно опертивни план рада који обухвата одржавање општинских и некатегорисаних путева, зелених површина и јавне расвете, бити усклађен са потребама месних заједница. На седници је усвојен Програм пословања ЈКП „Рашка“ за 2021. годину. Планом инвестиција предвиђена је набавка камиона смећара, док ће примарне активности предузећа бити у области водоснабдевања. Општинско веће је прихватило Програм рада ТО „Рашка“ за 2021. годину. И у наредној години биће настављене активности на промоцији туристичке понуде општине Рашка, афирмацији и бољем позиционирању Јошаничке бање на туристичком тржишту, унапеђењу дестинацијског менаџмента, изградњи нове и одржавању постојеће туристичке инфраструктуре, јачању сарадње између приватног и јавног сектора. Већници су усвојили План и програм рада Центра за социјални рад за 2021. годину. Поред послова поверених од стране Републике Србије, Центар ће наставти да пружа услуге које се финансирају из локалног буџета, а радиће и на унапређењу услга као што су Помоћ у кући, Дневни боравак, Лични пратилац и Додатна подршка ученицима у образовању. Како је у претходном периоду исказана је потреба за радом Саветовалишта за брак и породицу, Прихватне станице за смештај жртава породичног насиља и Дневног боравка за старе, Центар ће покренути иницијативу за оснивање ових услуга. Општинско веће је усвојило програм рада Центра за културу „Градац“ за 2021. годину. Библиотечка делатности ће, између осталог, бити усмерена ка промоцији књиге и читања и то кроз програме „Књиге које су ми промениле живот“, „Библиотека у гостима“ и „Волим лектиру“, док ће се музејске активности реализовати кроз програме у Спомен соби „Рашка, ратна престоница Краљевине Србије“, Меморијалном центру „Милунка Савић“ у Јошаничкој Бањи и родној кући Милунке Савић у Копривници. У складу са ставом Савета Галерије ЦК „Градац“, изложбе и пратећи програми биће дефинисани до краја јануара. Центар за културу ће организовати бројне, већ традиционалне, културне манифестације. Данас је усвојен и Програм рада ЈУ „Спортски центар“ за 2021. годину. Већници су прихватили предлог Локалне пореске администрације да локалне комуналне таксе не буду повећане у 2021. години како се додатно не би оптеретили привредни субјекти. На данашњој седници ОВ донета је и одлука да се приступи изради Програма за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период 2021 – 2023. година. Веће је усвојило Правилник о условима обезбеђивања и пружања додатне подршке детету у процесу образовања. Чланови Већа прихватили су предлог Комисије за доделу помоћи привредницима, тако да ће на финансијску подршку општине Рашка моћи да рачуна још 36 предузетника који су због ванредног стања изазваног епидемијом заразне болести Ковид 19 морали да прекину рад.

 

4. 12. 2020. године

Према најновијим подацима Завода за јавно здравље Краљево, од 80 тестираних узорака, 26 је било позитивно на вирус корона. Тиме је укупан број оболелих од Ковида 19 у трећем епидемијском таласу повећан на 707.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је током јучерашњег дана 260 пацијената. Са симптомима сличним Ковиду 19 лекару су се јавиле 84 особе, док је 176 пацијената обавило контролни преглед. Тестирано је 77 лица. Од 13. априла до данас урађено је 2.995 пи-си-ар и антигенских тестова.
Данас на снагу ступају нове мере Владе Републике Србије донете у циљу спречавања и сузбијања заразне болести Ковид 19. Угоститељски објекти неће радити од петка у 17 часова до понедељка у 5 часова, али им је дозвољено да обављају делатност доставе хране. Тржни центри, продавнице гардеробе, кладионице, дечје играонице такође неће радити од петка у 17 часова до понедељка у 5 часова ујутру. Фризерски и козметички салони, теретане и фитнес центри, базени, спа центри, неће радити током викенда. Њима је дозвољено да раде радним данима од 5 до 17 часова. Прехрамбене продавнице, трафике и киосци могу радити до 21 час. Апотеке и бензинске пумпе могу да раде нон стоп, док ће пијаце бити отворене и у данима викенда од 6 до 15 часова. Још један изузетак предствљају ресторани и барови који се налазе хотелима или приватном смештају. Они могу пружати своје услуге само и искључиво регистрованим и пријављеним гостима до 21 час сваког дана. Објекти и установе културе могу да раде сваког дана до 17 часова .Радње у којима се пружају услуге при чијем вршењу није потребно присуство корисника, попут сервиса беле технике, кројачких и обућарских радњи, могу радити радним данима до 21 час, а суботом до 17 часова.
Инспекцијске службе контролисаће поштовање мера које важе до 15. децембра.

Расте број инфицираних вирусом корона на територији општине Рашка. Последњи подаци показују да је од 83 лабораторијски обрађена узорка, присуство вируса потврђено код 33. Укупан број позитивних на Ковид 19 у трећем епидемијском таласу повећан је на 681. У првом таласу епидемије заразне болести Ковид 19, оболело је 60 лица, док су током другог таласа 204 особе регистроване као позитивне на вирус корона.
У Ковид амбуланти јуче је обављено 256 прегледа. Са сумњом на заразу вирусом корона лекару се обратило 118 пацијената, док је њих 138 било на контролном прегледу. Тестирано је 89 особа. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном урађено је 2.918 пи-си-ар и антигенских тестова.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да спроводе све превентивне мере како би се зауставило ширење вируса.

На територији општине Рашка регистрована су још 23 случаја обољевања од Ковида 19. Обрађено је 90 узорака. Укупан број позитивних на вирус корона у трећем таласу епидемије повећан је на 648.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је јуче 302 пацијента. Са сумњом на заразу вирусом корона, лекару се обратило 96 особа. Други, односно контролни преглед обавило је 206 пацијената. Урађено је 56 пи-си-ар и антигенских тестова. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном пи-си-ар и антигенском методом тестирано је 2.829 грађана Рашке.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да поштују превентивне мере.

2. 12. 2020. године