email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл. 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.67. став 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), по извршеној провери поступања обрађивача, на основу Извештаја о обављеном јавном увиду, од стране Комисије за планове

ОГЛАШАВА ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА У ДЕЛУ НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
коридора инфраструктуре
на подручју Просторног плана Парка природе “ГОЛИЈА”,
са стратешком проценом утицаја на животну средину
(на територији општине Рашка)

Понављање јавног увида трајаће 15 дана, од 16.10.2017. закључно са 30.10.2017.год. Део нацрта планског документа, са стратешком проценом утицаја на животну средину, за који се врши понављање јавног увида (нова локација ППОВ “Караула 3”, планирана кружна раскрсница у km 24+464 државног пута IIA реда број 198. и деоница Ј, између планираних кружних раскрсница у km 21+907 и km 24+464), биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.
Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања понављања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 30.10.2017.
По завршеном поновљеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 03.11.2017. у у свечаној сали Општине Рашка, у 10 часова. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у току јавног увида.

четвртак, 12 октобар 2017 14:25

ЛИДЕРИ СРБИЈЕ И ТУРСКЕ У НОВОМ ПАЗАРУ

“Наставићемо да правимо путеве, болнице, вртиће и школе и не постоји ништа важније од тога”, поручио је јуче у Новом Пазару председник Србије Александар Вучић. “Имам довољно храбрости и чисте савести да могу да изађем пред вас и кажем вам да сам радио и радићу у најбољем интересу и вас и сваког грађанина Србије, без обзира на веру и нацију, поручио је председник Србије Александар Вучић грађанима Новог Пазара И околних општина у заједничком обраћању са турским председником Реџепом Тајипом Ердоганом.

Вучић је захвалио Ердогану што мисли на становнике који овде живе и жели да помогне колико и ми желимо И хоћемо. “Наш је посао да радимо колико можемо и развијамо све делове Србије и да улажемо све више новца“ рекао је председник и најавио пројекат изградње пута Пожега – Бољаре. Жеља је, каже, да се овај крај споји и са Београдом и Сарајевом и Подгорицом. Турски председник Реџеп Тајип Ердоган, током заједничког обраћања, рекао је да жели да у Србији владају јединство и слога.  Он је нагласио да Турска жели да Србија буде земља просперитета, због чега је спреман на сарадњу у свим областима. “Чуваћемо наше пријатељство“, поручио је Ердоган. Он је истакао да је председник Србије Александар Вучић прави и искрени пријатељ Турске.

Александар Вучић и Реџеп Тајип Ердоган састали су се током јучерашњег дана са градоначелницима и председницима општина Нови Пазар, Рашка, Краљево, Сјеница, Тутин, Нова Варош, Пријепоље И Прибој. На састанку је разматрана будућа сарадња, а потписан је и Протокол који обухвата реализацију 4 пројекта. Један од пројеката односи се на реконструкцију парног купатила у Јошаничкој Бањи. Меморандум о разумевању потписали су  председник општине Рашка Игњат Ракитић И директор Генералне дирекције за задужбине при Кабинету премијера Републике Турске др Аднан Ертем. Протокол обухвата И обнову хамама у Новом Пазару, изградњу обданишта и  реконструкцију моста у Новом Пазару.  

На 28. седници Општинског већа усвојена је Oдлука o употреби средстава из текуће буџетске резерве за 2017.годину, којом је предвиђен укупан износ од 1.290.420,оо динара од чега је 100.000,оо динара расподељено на позицију Општинског правобранилаштва, док је 1.190.420,оо динара распоређено на позицију Општинске управе за санацију крова на ОШ „Јосиф Панчић“ у Брвенику, који је у потпуности уништен током невремена.
Рамотрен је и усвојен Предлог одлуке о другом ребалансу буџета за 2017.године. Укупни приходи и примања буџета општине Рашка са пренетим средствима из претходне године планирами су Одлуком о буџету за 2017.годину у износу од 1.164.832.500,00 динара, Одлуком о првом ребалансу у износу од 1.254.879.325,94 динара, а другим ребалансом у износу од 1.251.179.025 динара, што представља увећање од 7,24 посто у односу на основну Одлуку, а смањење од 0,29 посто у односу на Први ребаланс.
Чланови Општинског већа су дали сагласност на Одлуку Управног одобора Туристичке организације Рашка, на цене услуга смештаја у објектима на Копаонику, као и о могућности и условима за рани букинг.

Општинско веће је једногласно усвојило и Одлуку којом се именује Центар за културу, информисање и образовање „Градац“ из Рашке, као установа која ће бити задужена за текуће одржавање и генерално старање о меморијалу - родној кући Милунке Савић у Копривници.

Усвојена је Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копоанику, са циљем усаглашавања са Просторним планом подручја посебне намене Националног парка Копаоник. Захваћено планско подручје обухвата површину од 4 Ха.

Размотрена је и усвојена Одлука о усвајању осме допуне Програма постављања привремених обејката на подручју Националног парка Копаоник, која се односи на уређење и изградњу полигона са покретном траком и тубингом на локацији Крст. За спровођење Програма надлежан је Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

Једеногласно је усвојена Одлука о додели средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средства пољопривредним газдинствима. Број пристиглих захтева је био 32. Укупан одобрени износ новчаних средства је 858.985динара.
Чланови Већа су размотрили и усвоји закључак Комисије за расподелу средстава буџета општине Рашка намењених месним заједницама за потребе горива.

Чланови већа су веће су размотрило и закључак Комисије за социјална питања грађана општине Рашка. Пристигло је укупно 13 захтева од чега је одобрено 11. Укупан износ одобрених средстава је 170.000,оо динара.

28. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 10. октобра 2017. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред :

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 27. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
4. РАЗМАТРАЊЕ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА ВИЛА „РАШКА“ КОПАОНИК БРОЈ 1281 ОД 29. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ;
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА ВИЛА „РАС“ КОПАОНИК БРОЈ 1282 ОД 29. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ;
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА СКИ ДОМ „РАШКА“ КОПАОНИК БР. 1283 ОД 29. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ;
- О ЦЕНИ УСЛУГА У КУПАТИЛУ У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ БР. 1284 ОД 29. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ И
- О ОДОБРАВАЊУ ПОПУСТА НА РАНЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ „РАНИ БУКИНГ“ У ИЗНОСУ ОД 10% БР. 1285 ОД 29. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ИЗ РАШКЕ ЗА УСТАНОВУ ЗАДУЖЕНУ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ГЕНЕРАЛНО СТАРАЊЕ О МЕМОРИЈАЛУ-РОДНОЈ КУЋИ МИЛУНКЕ САВИЋ У КОПРИВНИЦИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА КОПАОНИКУ, НА ЛОКАЦИЈИ „КРСТ“, СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОСМЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
7. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА НА ОБАВЕШТЕЊA ПО ЗАХТЕВУ ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ЗЕМЉИШТА ИСПОД ОБЈЕКТА ЗА ГАРАЖУ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зорица Здравковић, самостални стручни сарадник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА – ПРЕСЕК 01. СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОД 06. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, помоћник председника општине и председник Комисије;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 09. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
11. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

Ha основу члана 49. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08 и 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16) и члана 47. и члана 49. Пословника Скупштине општине Рашка („Службени гласник општине Рашка" бр. 91/08, 95/08 и132/13)

ЗАКАЗУЈЕМ


22. СЕДНИЦУ ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА

Седница ће се одржати 06. октобра 2017. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД


- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
а) Избор чланова верификационог одбора,
б) Усвајање извештаја верификационог одбора и потврђивање мандата
одборника,
в) Полагање заклетве изабраних одборника.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ HA НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017.
ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ
НАКНАДЕ РАДИ ФОРМИРАЊА ДВЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
HA КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
5. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Материјал за ову седницу се налази на следећем линку:

https://drive.google.com/open?id=0B7JyjW2TyudiUllRYThBV3RRdjA

На 27. седници Општинског већа усвојена је Oдлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рашка за 2017.годину, којом је одређен максимални број запослених на неодређено време, који износи 391. Oва одлука у складу је са Одлуком о максималном броју запсолених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.годину.

Чланови Општинског већа су усвојили и Одлуку о приступању прибављању непокретности без надокнаде ради формирање две јединствене грађевинске парцеле на Копаонику, и то на потезу Рађевац и Мрска река, чија је укупна површина 1.71 ари. Усвојена је и Одлука о формирању Комисије за прибављање непокретости без надокнаде у јавну својину општине Рашка, чији је задатак да спроведе поступак привабљања непокретнсоти у јавну својину без надоканде на истој површини.
Општинско веће је једногласно усвојило и одлуку о привременом запремању комуналних и других јавних површина на подручју града ради излагања и продаје робе, пружања угоститељских услуга, обављања ситих занатских услуга и постављања забавних игара у дане вашара и то 12,13,14. и 15. октобра 2017.године. Привремено запремање комуналних и других јавних површина се одобрава у периоду од 12.10.2017.године од 07.00 часова до 15.10.2017.годне до 14.00 часова. Истим Решењем је усвојено да сви корисници музике, разгласа и музичких апарата исте могу користити 12, 13, 14. октобра 2017.године од 08.оо до 02.00.сати ( следећег дана) и 15. октобра 2017.године од 08.00 до 14.00 сати.
Размотрена је и усвојена Одлука којом се одређује висина накнаде за запремање комуналних површина у дане вашара 2017.године. Цене нису мењане у односу на прошлу годину, тако да висина закупа за: једно продајно место у улицама Душановој, Немањиној, делу Милуна Ивановића, Ратка Луковића, делу др Јовановића и Предрага Вилимоновића износи од 8.000,оо динара, док за продајно место у улици др Јовановића (од раскрснице улице Предрага Вилимоновића према Старој Стругари) износи 4.000,оо динара. Закуп продајног места у улици Саватија Милошевића је 4.000,оо динара.
Локација за продају печења (са столовима за госте) износи 10.000,оо динара, а за продају печења (без столова за госте), ћевапа, пљескавица је 6.000,оо динара.
Локација за продају палачинки у износу од 4.000,оо динара, док закуп осталих продајних места износи 2.000,оо динара.
За локације за постављање забавних игара ( рингишпил, стони фудбал и слично) дневно је потребно издвојити 10.000,оо динара, док пре и после вашара дневни закуп износи 3.000,оо динара.
Место за постављање шатора кошта 20.000,оо динара
Општинско веће је размотрило и дало сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке.
Чланови већа су размотрили и закључак Комисије за утврђивање последица елемнетарних непогода. Одлучено је да за надокнаду штете настале удром грома породици из Жутица буде одобена помоћ од 150.000,оо одинара.
Једеногласно је усвојена Одлука о додели средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средства пољопривредним газдинствима. Број пристиглих захтева је био 43. Укупан одобрени износ новчаних средства је 1.153.304,оо динара.

28.09.2017.године