Актуелно

Дана 12.12  2014. године у сали Дома културе у Јошаничкој Бањи и 15.12 2014 у сали СПС (бивши Комитет) у Рашки са почетком у 11 сати Општинска управа Рашка у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Краљево организује едукацију пољопривредних произвођача у вези гајења  малине и кромпира.

Предавање ће одржати:
БРАНКО ГАЛОВИЋ дипл. инг. пољопривреде
МИРИЈАНА ОСТОЈИЋ дипл. инг. пољопривреде
ВЛАДИМИР КОСТИЋ дипл. инг. пољопривреде
ЗОРИЦА ЗДРАВКОВИЋ дипл. инг. пољопривреде
НЕНАД НЕШОВИЋ дипл. инг. пољопривреде и
МАРКО БОГОЈЕВИЋ дипл. инг. пољопривреде

Позивају се заинтересовани пољопривредни произвођачи да присуствују поменутом предавању.

Локална Канцеларија за младе Општине Рашка у оквиру пројекта „ЦРАМ – Програм радне праксе за младе у Ивањици, Новој Вароши и Рашки“ чији је носилац Удружење Активизам младих Ивањице, а донатор Министарство омладине и спорта Републике Србије који се реализује у сарадњи са локалним Канцеларијама за младе општина Ивањица, Нова Варош и Рашка, као и са Центром за радно ангажовање младих Књажевац, организује званично потписивање уговора између Центра за радно ангажовање младих и институција/организација/привредног сектора и практиканата у четвртак, 4.12.2014. године, у 17 часова, у Омладинском клубу Општине Рашка (Омладински центар бб).

Центар за радно ангажовање младих потписаће уговоре са представницима 29 институција, организација и привредног сектора из Ивањице и 50 практиканта. Уговори ће бити потписани на два месеца.

Програм радне праксе је организовани програм стажирања базиран на тројном уговорном односу између Центра за радно ангажовање младих, супервизора на локацији обављања праксе и практиканата.

Током овог програма практиканти раде и уче у високо стручном окружењу које је усмерено ка сталном усавршавању. Они прате пословање предузећа и институција и увиђају како се теоретско знање стечено у школи може применити на делу. Захваљујући тесној сарадњи са локалним послодавцима, Центар за радно ангажовање младих је у могућности да младима пружи избор радних места у бројним областима кроз програм радне праксе.

Visoka škola modernog biznisa iz Beograda obrazuje studente na akreditovanim osnovnim i master studijama. 
Osnovne akademske studije – Menadžment u savremenom biznisu, koje traju tri godine, obezbeđuju visokokvalitetnu edukativnu osnovu koja je neophodna za sve pojedince koji ulaze u brzo, promenljivo tehnološko i globalno društvo i koja odgovara potrebama privrede za stručnjacima iz oblasti menadžmenta.
Na osnovne studije mogu da se upišu kandidati sa zvršenim srednjim školama. Po završetku studija stiču 180 ESPB i zvanje – menadžer. 
 
Savladavanjem master studija – Menadžment u uslužnom biznisu, koje traju dve godine, studenti su osposobljeni da razumeju specifičnosti raznih uslužnih organizacija i da njima uspešno upravljaju. Takođe, studenti su osposobljeni da nastave školovanje na doktorskim studijama iz oblasti menadžmenta.
Na master studije mogu da se upiššu kandidati sa završenim trogodišnjim osnovnim akademskim studijama (180 ESPB) i  kandidati sa završenim četvorogodišnjim  osnovnim akademskim studijama (240 ESPB). Po završetku prve godine studija stiču zvanje: diplomirani menadžer, a po završetku druge godine zvanje:  master – menadžer.
Više informacija o Školi možete dobit ako posetite sajt www.mbs.edu.rs
 
Prezentacija Visoke škole modernog biznisa i njenih akreditovanih studijskih programa održaće se u prostorijama  Komiteta u Raški, u Subotu, 29. novembra u 13 časova.
Dodatne inforamcije možete dobiti putem telefona 064/580 48 10.

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка од 31. октобра 2013. год. Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка, на седници одржаној 20. новембра 2014. године, донела је Одлуку да распише

 

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

 

I

Расписује се Конкурс за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2014/2015 годину и то:

А) НОВЧАНА НАГРАДА

1.Надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Републичким такмичењима (освајањем од I до III места) може се доделити новчана награда у висини коју утврди Општинско веће.

Б) СТИПЕНДИЈЕ

1.Студентима I године, носиоцима дипломе "Вук Караџић", под условом да су уписали редовне студије (осим студената који су уписали Полицијску и Војну академију) и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић''.

2.Студентима II, III, IV, V, VI године студија свих факултета (осим војних и полицијских академија, апсолвената којима је престао редовни апсолвентски стаж и студената мастер специјалистичких и докторских студија) под условом да стално живе на подручју Општине Рашка а на основу следећих критеријума: 

-успех на студијама (просечна оцена 8,50 и више за све године студирања),

-да имају статус редовног студента,( буџетско финансирање) 

-да током студија нису обнављали годину,

-потписана изјава да нису корисници републичке стипендије,(потписује се на дан потписивања уговора)

-потписана изјава да нису у сталном радном односу, (потписује се на дан потписивања уговора).

       3. Кандидати из осетљивих друштвених група осим напред наведених                             докумената, подносе и документацију којом доказују  припадност осетљивој друштвеној групи и то:

-да су примаоци сталне социјалне помоћи – прилаже потврду из Центра за социјални рад

-студенти из једнородитељских породица – прилажу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља

-студенти припадници ромске националне мањине – доносе потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома

-студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – доносе потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица

-избеглице и расељена лица – подносе важећу избегличку легитимацију, личну карту

-повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – подносе потврду из МУП-а

-студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти (особа која је на путу потпуног оздрављења) подносе лекарско уверење издато од надлежне здравствене организације из места студирања

-студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији – подносе и уверење о држављанству.

II

Уз пријаву на Конкурс сви заинтересовани подносе:

Студенти I године прилажу уверење да су уписани као редовни студенти и оверену фотокопију дипломе "Вук Караџић".

Уколико средња школа не додељује диплому ,,Вук Караџић'' студенти су обавезни да доставе сведочанства од сва четири разреда средње школе.

Студенти осталих година прилажу:

-уверење да су редовни студенти, (финансирање на терет буџета)

-уверење о просечној оцени  за све године студирања, 

-доказ о месту сталног пребивалишта и

-оверена фотокопија индекса (све попуњене стране).

 

III

Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка са назнаком ,,Пријава на конкурс за стипендије'' у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.

 

IV

Конкурс објавити 24. новембра 2014. године у средствима Јавног информисања и Огласној табли општине Рашка.

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА 

НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА

Број: Сл.

Дана 24. новембра 2014. године

 

у оквиру пројекта „ЦРАМ – Програм радне праксе за младе у Ивањици, Новој Вароши и Рашки“ чији је носилац Удружење Активизам младих Ивањице, а донатор Министарство омладине и спорта Републике Србије који се реализује у сарадњи са локалним Канцеларијама за младе општина Ивањица, Нова Варош и Рашка, као и са Центром за радно ангажовање младих Књажевац, локална Канцеларија за младе општине Рашка по истеку конкурса за пријаву практиканата, објављује резултате о попуњеним практикантским местима. 
 
Попуњена места за радну праксу:
 
1. Удружење особа са инвалидитетом „Срна“, профил: рад на обављању редовних административних послова, припреми манифестација и писању предлога пројеката, 2 практиканта.
2. Удружење за помоћ деци ометеној у развоју, профил: дипл. физиотерапеут, 1 практикант.
3. „GOMIS“, профил: рад на обављању послова у штампарији, 2 практиканта.
4. „Petra travel“, профил: туристичка школа (6. или 7. степен), 1 практикант.
5. „OkiMix“, профил: рад на обављању послова у штампарији,  1 практикант.
6. „Практика“, профил: кројач, 2 практиканта.
7. „ROCK CAFFE“, профил: конобар,шанкер, 2 практиканта.
8. Пројектантско-грађевинска радња „Изградња“, профил: дипл. архитекта/студент архитектуре, 1 практикант.
9. Млекара „ЉИН“, профил: дипл. прехрамбени технолог (6. или 7. степен), 2 практиканта.
10. СЗР „AROMA PUB“, профил: рад на паковању смокија, 2 практиканта.
11. Фризерски салон „Среле“, профил: фризер, 1 практикант.
12. Удружење грађана „СРЦ Копаоник“, профил: рад на изради топографских карата, 1 практикант.
13. „DB Komerc“, профил: административни радник, 1 практикант.
14. Основно јавно тужилаштво у Рашкој, профил: дипл. правник, 1 практикант.
15. Дечији вртић „Весело детињство“, профил: дипл. васпитач, студент васпитач и дипл. педагог, 3 практиканта.
16. ОШ „Сутјеска“, 1 практикант:
Помоћ у васпитно образовном раду (дипл.мастер биолог/еколог).
17. ОШ „Јосиф Панчић“, 1 практикант:
Помоћ у васпитно образовном раду (дипл. биолог/еколог/струковни биолог/еколог);
18. „Примат опрема“ профил: дипл. економиста/специјалиста струковни економиста, бравар, вариоц, 2 практиканта.
19. Дирекција за урбанизам и изградњу Рашка, профил: радник на паркинг сервису, 1 практикант.
20. Удружење грађана „Креативко“, профил: помоћ на пројекту “Здравље из нашег дворишта“ (facebook администратор, логистичка подршка и фотографисање пројектних активности), 1 практикант.
21. ЕУК „Черењски“, профил: плесни инструктор и костимограф, помоћ у организацији манифестација, 1 практикант.
22. „Милмари“ , профил: радник на рецепцији и у СПА центар, 3 практиканта.
23. „МИЛКОП“, профил: рад на паковању производа, чишћењу посуда, декларацији производа, 4 практиканта.
24. Дом здравља Рашка, профил:  доктор медицине, медицинска сестра, физиотерапеут (средња стручна спрема), 4 практиканта.
25. ЈП „Радио Рашка“, профил: новинар (средња стручна спрема), 1 практикант.
26. “Logos 036”, профил: графички дизајнер (средња стручна спрема), 1 практикант.
27. „Kodex“, профил: дипл. графички дизајнер, 1 практикант.
28. ЦКОИ „Градац“, профил: дипл. историчар уметности, административни радник,  3 практиканта.
29. ОШ „Рашка“, 3 практиканта:
 Помоћ у васпитно образовном раду (студент српског језика и књижевности, дипл. професор/мастер разредне наставе, проф. енглеског језика).
 
За све радне праксе уговор се склапа на два месеца.
 
Програм радне праксе траје три дана по четири сата у недељи или укупно 48 сати месечно. Практиканти за време проведено на пракси добијају финансијску надокнаду од 5.000,00 рсд на месечном нивоу. 
Програм радне праксе је организовани програм стажирања базиран на тројном уговорном односу између Центра за радно ангажовање младих, супервизора на локацији обављања праксе и практиканата. 
Док су у програму радне праксе, практиканти добијају осећај правог пословног живота током праксе која траје три дана и 12 сати у недељи или укупно 48 сати месечно, а коју обезбеђују јавне, приватне и цивилне организације. Током овог програма практиканти раде и уче у високо стручном окружењу које је усмерено ка сталном усавршавању. Они прате пословање предузећа и институција и увиђају како се теоретско знање стечено у школи може применити на делу. Захваљујући тесној сарадњи са локалним послодавцима, Центар за радно ангажовање младих је у могућности да младима пружи избор радних места у бројним областима кроз програм радне праксе. 
 
Центар за радно ангажовање младих је регионални лидер у иновативним решењима за радну интеграцију младе радне снаге и повезивања људских потенцијала са снагом пословања. Ми помажемо својим партнерима, клијентима и заједницама да убрзају своје пословање и развој, пружајући људе и услуге које повећавају квалитет, продуктивност и ефикасност њихове укупне радне снаге, укључујући регрутовање, обуку, процену и развој радне снаге, консалтинг, аутсорсинг и управљање каријером.
 
Кроз свакодневни сервисни рад, Центар за радно ангажовање младих повезује послодавце и незапослене, омогућава приступ најновијим информацијама о битним занимањима и могућностима даљег образовања, пружа услуге послодавцима који су заинтересовани за запошљавање младих.