Ha основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС", бр. 87/2018) и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, дана 07. априла 2021. године, доноси

НАРЕДБУ

о отварању издвојених пунктова за имунизацију за насељена

места Баљевац и Јошаничка Бања


I
Отварају се издвојени пунктови за имунизацију и то:

за насељено место Баљевац у здравственој станици Дома здравља и
за насељено место Јошаничка Бања у здравственој амбуланти Дома здравља.

II
Налаже се Дому здравља Рашка да у сарадњи са Општинском управом Рашка хитно изврши све неопходне радње у организационо-кадровском и техничком смислу, како би се пунктови из тачке I oве наредбе ставили у функцију најкасније до 08.04.2021. године.

III
Овлашћује се председник општине Рашка да са Домом здравља закључи уговор о ангажовању додатног особља за потребе имунизације на пунктовима из тачке I oве наредбе.

IV
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са одлукама Националног координационог тима за имунизацију против корона вируса за предузимањем мера за повећање броја вакцинисаних грађана, овом наредбом отварају се издвојени пунктови за имунизацију за насељена места Баљевац и Јошаничка Бања који испуњавају у потпуности све услове неопходне за организацију пункта за масовну вакцинацију који су прописани у Инструкцијама за отварање пункта за имунизацију против COVID19 од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе од 15. јануара 2021. године.


ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА

Број: Број: 82-30/2021-1

Дана: 07. априла 2021. године

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА

 

Игњат Ракитић