email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак
Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20, 52/21 и 62/23) и чл.36. Правилника о…
Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20, 52/21 и 62/23) и чл.36. Правилника о…
У току је израда Програма за постављање монтажних објеката привременог карактера на територији општине Рашка. Монтажни објекти у смислу овог програма су: киосци до 10,5 метара квадратних, баште угоститељских објеката, балон хале спортске намене, билборди, расхладни уређаји за сладолед и освежавајуће напитке, апарати за кокице, крофне, палачинке, тенде, перде, тезге…
Данас је на Копаонику одржан оперативни састанак у вези са припремом зимске туристичке сезоне у ТЦ Копаоник. Састанку су поред председника општине Рашка Немање Поповића и директора ЈП Скијалишта Србије Дејана Ћике, присуствовали представници јавних комуналних предузећа, медицинских и других јавних установа општина Рашка и Брус, затим представници МУП-а, Горске…
На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/2018), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 02. октобра 2023. године, доноси РЕШЕЊЕ O ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2023. ГОДИНЕ I Овим решењем одређује се висина накнаде за запремање комуналних…
На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/2018), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 02. октобра 2023. године, године доноси следеће РЕШЕЊЕ IУ дане вашара 12., 13. и 14. октобра 2023. године дозвољава се привремено запремање комуналних и дугих јавних површина на подручју…
На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС - Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова, који спроводи општина Рашка,…
Општинско веће је донело Одлуку о расписивању о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Рашка за 2023. годину. Општина Рашка и Министарство рударства и енергетике издвојили су укупно 10 милиона динара за спровођење побољшање енергетске ефикасности. Кроз овај програм биће суфинансирана…
РРА за Рашки и Моравички округ наставља са промоцијом актуелних програма подршке за пословање у 2023. за предузетнике/це, микро, мала и средња предузећа, задруге и све који су заинтересовани да унапреде постојеће или започну своје пословање.Представиће се расположиви програми финансијске и нефинансијске подршке у складу са програма Министарства привреде, Развојне…
Министарство рударства и енергетике настављада да финансира пројекте усмерене ка подизању енергетске ефикасности како породичних кућа и станова, тако и објеката јавне намене. За санацију јавних објеката Министарство је определило 400 милиона динара, а средства је добила 21 локална самоуправа. Општини Рашка је за пројекат енергетске санације Дома здравља одобрено…