У општини Рашка постоје врло развијени прерађивачки капацитети у области прехрамбене индустрије (пекарство, млекарство и месна индустрија). Савремено опремљена фабрика Месне индустрије „Голија“ располаже и хладњачом за минусни режим капацитета 2500 тона. Млекара „Милкоп“ је највећа млекара у ширем окружењу и ван територије општине Рашка како у погледу прикупљања сировинске базе тако и у пласману производа.

Евидентна је потреба даљег унапређења технологије прерађивачких капицетат кроз увођење сертификованих система квалитета. Такође јачања сировинске базе представља предуслов за производњу и зато је потребна значајна подршка примарној пољопривредној производњи, формирање откупних центара, складишта са хладњачама и сушара.