На основу члана 26. став 1. тачка 6) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 02. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању времена и места обуке чланова бирачких комисија и времена и места примопредаје изборног материјала између Изборне комисије и бирачких комисија

I. Одређује се 04. јун 2021. године (петак) у 10,00 часова, у Сали скупштине општине Рашка, за време и место обуке чланова бирачких комисија, за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Рашка који су расписани за 06. јун 2021. године.
II. По одрађеној обуци извршиће се примопредаја изборног материјала између Изборне комисије и бирачких комисија за изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Рашка који су расписани за 06. јун 2021. године.
III. Кандидати за чланове Савета месне заједнице имају право да присуствују примопредаји изборног материјала између Изборне комисије и бирачких комисија.
Позивају се кандидати за чланове Савета месних заједница да, уколико желе да присуствују примопредаји изборног материјала између Изборне комисији и бирачких комисија, доставе обавештење Изборној комисији у писменом облику, не касније од 04. јуна 2021. године у 10,00 часова.
IV. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рашка и локалним медијима.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА
Број: 013-157/2021-1
Дана: 02. јуна 2021. године
РАШКА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Шћеловић