29. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 22. октобра 2021. године (петак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 26., 27. И 28. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМA УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ (ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за грађевинско земљиште и капиталне инвестиције;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМA УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за грађевинско земљиште и капиталне инвестиције;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
7. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК - ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА - ТРЕСКА У ОПШТИНИ РАШКА” И ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за грађевинско земљиште и капиталне инвестиције;
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ПЕРИОД ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 2027. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за пољопривреду;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за пољопривреду;
14. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА БР. 827/21 ОД 08. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ БР. 154/18 ОД 14. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ О ЦЕНАМА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ВИЛИ „РАС“ НА КОПАОНИКУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
15. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА И МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Белобрковић, представник Екуменске хуманитарне организације;
16. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЖЕНЕ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КРОЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ КУЋА И МЕРЕ АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Белобрковић, представник Екуменске хуманитарне организације;
17. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ У ДВА СТАМБЕНА ОБЈЕКТА НАМЕЊЕНА СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ И МЕРА ПОДРШКЕ АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Белобрковић, представник Екуменске хуманитарне организације;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
19. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 10. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;
20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 33. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
21. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА МХЕ КАЗНОВИЋИ ДОО БЕОГРАД, ЈУЖНИ БУЛЕВАР, БР. 101, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-18890-LOC-1/2021 ОДНОСНО ЗАВОДНИ БРОЈ: 353-41/21 ОД 05.07.2021.ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
22. ТЕКУЋА ПИТАЊА.