Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећим темама:


ДОДАВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПРОИЗВОДИМА
АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА
Љиљана Неранџић,
ПССС Краљево

IPARD
Зорица Здравковић,
ПССС Краљево

ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПРИХОДА НА
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ
Зорица Здравковић,
ПССС Краљево

ДИСКУСИЈА,
ПИТАЊА ПРОИЗВОЂАЧА

Школа ће се одржати 17. новембра 2021. године у сали Скупштине општине Рашка (сала Комитета) са почетком у 11.00 часова. Ближа обавештења могу се добити у канцеларији број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.