36. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 07. фебруара 2022. године (понедељак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 32., 33., 34. И 35. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НА ИМЕ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – ОШ ЈОСИФ ПАНЧИЋ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Керовец, члан и координатор Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа;
13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
14. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ИВАНЕ БАЛЕТИЋ ИЗ ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ЂУРЂИНЕ МАРКОВИЋ ИЗ РАШКЕ, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2021. – 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОД 18. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
22. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ВЛАДИМИРА АНДРИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
23. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ДРАГАНА ПЕШОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
24. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ЈОВАНА ПЕШОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
25. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА САВА ЈЕМУОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
26. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА СРЕЋКА ШАПТОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
27. ТЕКУЋА ПИТАЊА.