ПОЗИВНИЦА ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
ПРЕЛИМИНАРНОГ ПРОЈЕКТНОГ РЕШЕЊА
за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда број 22
дeoницa:
УШЋЕ - РАШКА (Косовска Митровица)

Обавештавамо све заинтересоване да ће конзорцијум пројектних организација

"PANPRO TEAM" d.o.o. & ''VIA INŽENJERING'' d.o.o. & ''VOJVODINAPUT'' a.d. & GEOVIZIJA d.o.o. & Materialprufanstalt HARTL GmbH

Извршити презентацију усвојеног Прелиминарног пројектног решења у циљу упознавања локалних зајeдница са предметним активностима, након чега се могу доставити примедбе на пројектно решење.

Увид у предметну документацију се може извршити на:
• интернет страници општине Краљево: https://www.kraljevo.rs/
• интернет страници општине Рашка: https://www.raska.gov.rs/

Јавна презентација Прелиминарног пројектног решења за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда број 22, деоница: УШЋЕ - РАШКА (Косовска Митровица) ће се одржати у петак, 08.04.2022., у Свечаној сали општине Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1, са почетком у 12 часова.