На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), члана 20. став 8. и 9. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, број 06-V-30/2021-11, од 15. 11. 2021. године и утврђене коначне ранг листе директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације, на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 06. маја 2022. године, донело је

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРOВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ

САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

 

I

У поступку избора привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Рашка, на основу јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Рашка, изабрани су следећи привредни субјекти, и то:

 

Ред. бр.

Назив привредног субјекта

Адреса

Бр. телефона

1.

ENEL PS DOO, NOVI BEOGRAD

Зеленгорска 1Г, 11070 Нови Београд

0113132113

2.

SOLAR ENERGY DOO

Ђорђа Јовановића 10, 21000 Нови Сад

0628913420

3.

ALU MARKOM-COM DOO GOSPOĐINCI

Живојина Мишића 49, Госпођинци, Жабаљ 21237

0658371670

4.

S.O.K. DOO KRALJEVO

Мирка Луковића 2, 36000 Краљево

063683093

5.

SZTR FORMEL

12. децембар 133, 36310 Сјеница

063488791

6.

Green Watt Innovations d.o.o. Beograd-

Zvezdara

Подујевска 20, 11000 Београд - Звездара

0114435530

7.

DRAGAN TODOROVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU SOLARNE OPREME VRNJAČKA BANJA

Жике Ваљаревића 33, 36210 Врњачка Бања

036612665

8.

MLS EXING DOO BEOGRAD

Трстењакова 3, 11090 Раковица Београд

0112660120

9.

TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD,

ZEMUN

Угриновачки пут 22. део 52

0113169599

 

 

 

10.

GREEN WORLD PHOTOVOLTAIK Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ

19. октобар 68, 34000 Крагујевац

0638868404

11.

ENERGY NET SERVICES DOO KAĆ

Партизанска 160, Каћ

0216861000

12.

MARATON DOO ĆUPRIJA

Лоле Рибара 36, 35230 Ћуприја

0358476304

13.

HASTECH DOO

Јошанички кеј 54, 36300 Нови Пазар

020600010

14.

MT-KOMEX DOO BEOGRAD

Ослобођења 22Б, 11090 Раковица

0113564240

15.

ДЕЛПРОМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Војводе Глигора 6, 34000 Крагујевац

063535333

16.

RD SOLAR SISTEM DOO KRAGUJEVAC

Солунска 21А, 34000 Крагујевац

034326259

17.

KEY4S DOO BEOGRAD

Милована Миловановића 2/36 11000 Београд

0114065715

 

II

            Са изабраним привредним субјектима биће закључен Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мера путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе енергетске санације, а по расписаном Јавном позиву за појединачне пројекте грађана и утврђивању коначног броја корисника по привредном субјекту, општина Рашка потписује тројни уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима, а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

 

III

            Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине Рашка.

 

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.                        

 

 

                                    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

                                      III Број: 06-V-43/22-10

                                      Дана, 06. маја 2022. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић