55. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 13. септембра 2022. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА БР. 620-1/22 ОД 12. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
5. ТЕКУЋА ПИТАЊА.