На основу члана 14. став 1. тачка 2. Правилника о критеријумима и мерилима за избор корисника социјалног становања и активне инклузије од 22.10.2021.године, Комисија за спровођење поступка за избор корисника социјалног становања, на седници одржаној 26.09.2022. године, донела је Одлуку да објави

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КРОЗ КУПОВИНУ КУЋА, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНИХ СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ, АДАПТАЦИЈУ И ПОПРАВКУ ИСТИХ И МЕРА ПОДРШКЕ АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ


I

Објављује се Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба кроз куповину кућa, односно одговарајућих непокретности намењених социјалном становању, адаптацију и поправку истих (у даљем тексту: Стамбени објекат) и мере подршке активној инклузији.
Право пријављивања на конкурс за избор корисника за решавање стамбених потреба кроз куповину стамбених објеката, адаптацију и поправку истих и мере подршке активној инклузији ( у даљем тексту: Пакет донаторске помоћи) у оквиру Пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“, имају социјално угрожене ромске породице из локалне заједнице, које имају пребивалиште на територији општине Рашка у трајању од најмање две године пре дана објављивања огласа, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а које су заитересоване за овај вид стамбеног решења и мере подршке активне инклузије, и којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања.

II

Пакет донаторске помоћи обухвата 2 сегмента, и то:

1) Пакет помоћи који се састоји у додели на коришћење 2 стамбена објекта која се налазе се на територији општине Рашка, а која су намењена социјалном становању корисника;
2) Пакет помоћи, односно подршке, који се одобрава члановима породице, корисницима стамбене подршке, а који се односи на мере социјалне инклузије и који садржи:
2.1. Правну подршку у остваривању социјалних права (социјална заштита, образованје и здравство), која се пружа појединцима из породица корисника који су у потреби;
2.2. Обука за запошљавање појединаца из породица корисника за познате приватне послодавце у Рашки;
2.3. Помоћ у запошљавању појединаца из корисничких породица, путем субвенција приватним послодавцима у Рашки;
2.4. Помоћ у запошљавању појединаца из породица корисника у јавним предузећима у Рашки;

Одабрани корисници у обавези су да користе овај сегмент пакета подршке у складу са дефинисаним потребама изабраних корисника.

Корисницима се не преносе средства за наведене пакете помоћи, односно подршке, већ општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке.

ОПШИРНИЈЕ  У ПРИЛОГУ