Општинско веће је на данашњој седници усвојило План развоја опшине Рашка за период 2023 – 2029. година. Ово је дугорочни документ развојног планирања који између осталог садржи преглед и анализу постојећег стања, визију одосно жељено стање, приоритетне циљеве развоја и мере које се даље разрађују и операционализују документима јавних политика и средњорочним планом ЈЛС. Коначну реч о овом документу даће одборници СО Рашка на првој нареној седници. Веће је усвојило Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за 2022. годину, као и План рада Штаба за 2023. годину.Чланови Већа усвојили су Одлуку о давању на коришћење и управљање покретних ствари у јавној својини општине, Дому здравља Рашка. Овим документом Дому здравља су уступљени возило марке Дачија дастер, три стоматолошке столице, компјутеризовани периметар, дефибрилатор, два ултразвучна апарата и волуметријска инфузиона пумпа. Поменуте непокретности у власништву су Општине Рашка по уговору о донацији реализованом у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за разовј недовољно развијених подручја. Одлуком Општинског већа ЈУ „Спортски центар“ дати су на коришћење и управљање клизалиште и монтажни објекат – букинг кућица на Копаонику. Већници су усвојили Одлуку о давању сагласности за расподелу буџетских средства спортским клубовима за 2023. годину. На територији општине Рашка функционише 16 клубова који ће имати на располагању укупно 14.200.000 динара, док је за ораганизовање такмичења и турнира издвојено 2.455.000 динара.