Чланови ОВ усвојили су на данашњој седници Стратегију предшколског образовања за период 2023 – 2025. година. Циљ израде Стратегије је да се кроз планска документа дефинише процес континуираног унапређења предшколског образовања и изгради квалитетан и инклузиван систем, као и да се обезбеде подстицајни услови за развој и образовање деце од најранијег узраста. ОВ је усвојило Извештај о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа. ЈКП „Путеви“ је током протекле године реализовало све послове из Плана и програма рада. Поред одржавања локалних путева, радило се и на реконструкцији, санацији и изградњи нових путних праваца, као и на одржавању јавне расвете, обнови и изградњи саобраћајне сигнализације и одржавању зелених површина. Од јануара до децембра 2022. године за услуге паркирања у Рашки је фактурисано преко 10 милиона динара, док је на Копаонику фактурисано скоро 30 милиона динара. ЈКП „Рашка“ је у претходној години обезбедило уредно водоснабдевање, као и редово обављање послова везаних за комуналну и зоо хигијену и погребне услуге. Прошле године је набављен нов камион смећар, а додатних 12 милиона сопствених средстава уложено је у набавку и модрнизацију опреме. Поред тога, смањени су губици на водоводној мрежи, остварено је веће искоришћење система за третман отпадних вода, повећана је територија са које се организовано одвози смеће. Већници су усвојили Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда. На седнио ОВ донете је одлука о приступању изради ПДР просторне целине „Сунчана долина – Бачиште“. Циљ доношења Плана је да се обезбеде услова за просторно уређење и изградњу, дефинишу површине јавних и осталих намена, активирају подручја за изградњу смештајних капацитета, спортско-рекреативних садржаја и сервисно-комуналног блока. У првој фази израдиће се концептуална развојна решења, односно елаборат за рани јавни увид. Нацрт Плана биће изложен на јавни увид након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. О свим поменутим одлукама коначну реч даће одборници СО на наредном заседању.

Чланови Већа усвојили су Годишњи извешат о раду Комисије за пољопривреду. Комисији је у 2022. години достављено 446 захтева за субвенције. Један захтев је одбијен, док је 445 регистрованих газдинстава остварило право на коришћење подстицајних средстава. Укупно је исплаћено скоро 28 милиона динара. Општинско веће је усвојило извештај са седнице Комисије за социјална питања. У претходном периоду Комисији је упућено 20 захтева за исплату једнократне новчане помоћи. Право на финансијску подршку остварло је 16 подосилаца захтева. У једном предмету ће се тражити допуна документације, док су 3 захтева одбијена. На седници је утвђена коначна ранг листа за доделу студентских стипендија. Право на стипендију, која од ове године износи 9.000,00 динара, стекла су 34 студента, као и 22 академца која припадају друштвено осетљивим групама.