Претежно водонепропусртљиве стене, већа количина падавина, висинска разгранатост рељефа и знатна пошумљеност терена условили су богатство водених токова (река, речица и потока). Најважнији водени ток је река Ибар са својим притокама, Рашком и Брвеницом са леве и Јошаницом, Рудничком и Радошићком реком са десна стране. Ибар кроз ово подручје протиче у дужини од 34 км, а река Рашка 9 км. Притока реке Рашке је Трнавска река. На 1км2 територије општине Рашка долази 550 м водених токова. У поткопаоничком селу Семетеш налази се Семетешко језеро које је скоро кружног облика са прећником у правцу дуже осе око 60 м. Налази се на преко 880 м надморске висине. У летњем периоду  температура воде је око 20оC.

На удаљености од 1,5км од Јошаничке Бање у подножју борове шуме-Борје налазе се два језера. Дугачко (Горње) које се налази на 650 м надморске висине, дужине 120м и просечне ширине око 30м. Плитко је и обрасло барском вегетацијом због чега има изглед мочваре. Мало (Доње језеро) је на 610м надморске висине, у средњем делу је веома дубоко. У влажном периоду достиже дужину и ширину око 80м.

На самом Копаонику постоје минерални извори: извор нискорадиоактивне воде "Крчмар" на висини од 1.700 м и "Марине воде" (1.950 м).