Пројекти за развој економске инфраструктуре, које већ две године финансирају Европска унија и Влада Швајцарске кроз Програм европског партнерства са општинама ЕУ ПРОГРЕС, треба да омогуће улагања од 7,5 милиона евра у јужну и југозападну Србију. Уз то, очекује се да ће на основу ових пројеката бити отворено најмање 1.400 радних места у периоду од три до пет година, речено је данас на другом годишњем састанку Управног одбора ЕУ ПРОГРЕСа у Рашкој.

На састанку је представљен Годишњи извештај за период од јула 2011. до јуна 2012, који показује резултате ЕУ ПРОГРЕСа током друге године реализације, као и извештај евалуације Програма на средини његовог трајања. Како је речено на састанку, израда планске и техничке документације, уз подршку ЕУ ПРОГРЕСа, требало би да буде главни покретач позитивних промена у привреди, јер то би могло да привуче улагање од додатних 90 милиона евра.

„Постоје три главна разлога зашто је ЕУ ПРОГРЕС различит од свих осталих пројеката: први, кроз све пројекте се прожима добро управљање које омогућава јасну поделу улога и значи да ће резултати пројеката бити одрживи. Као друго, Програм користи модалитет додељивања бесповратних средстава који омогућава „власништво“ оних који пројекат спроводе. И коначно, остварена су многа партнерства уз посредство ЕУ ПРОГРЕСа, између локалних самоуправа и министарстава“, рекла је Беатрис Мејер, директорка Швајцарске канцеларије за сарадњу у Србији.

Представници ЕУ ПРОГРЕСа су говорили и о великом утицају инфраструктурних пројеката на животе обичних људи: поред отварања радних места и олакшавања будућих улагања, кроз локалне социјално-инфраструктурне пројекте биће збринуто 680 деце са листе чекања за вртић, и унапредиће се енергетска ефикасност у школама које обухватају 4.500 ученика и наставног особља. Кроз локалне комуналне инфраструктурне пројекте ће се створити адекватни хигијенски услови за 160 продаваца пољопривредних и млечних производа, док ће 3.500 домаћинстава добити квалитетнију пијаћу воду. Надаље, очекује се да ће локални еколошки инфраструктурни пројекти унапредити санитарне услове и смањити ризик по здравље за 5.000 грађана који живе у близини неуређених река, као и да ће им створити уштеду на рачуну за струју до 15 одсто.

„Сагледавамо шта смо већ постигли са 140 пројеката који се реализују, да те резултате поставимо у стратешки контекст и да оценимо шта желимо да постигнемо даље кроз ЕУ ПРОГРЕС. Видимо да постоје проблеми са капацитетима локалних самоуправа, и треба да разговарамо како да то узмемо у обзир како би сви пројекти постигли утицај који је планиран. Хвала Канцеларији за европске интеграцији на одличном раду у председавању Управним одбором“, рекао је Мартин Керн, шеф операција Делегације Европске уније у Србији.

Чланови Управног одбора на данашњем састанку одобрили су финансијску подршку за: 29 пројеката у оквиру другог круга позива Фонда за учешће грађана, укупне вредности од 248.000 евра, 5 пројеката за израду планскедокументације укупне вредности 180.000 евра, успостављање службе „Све на једном месту“ у Новом Пазару и Ивањици, помоћ пореској управи општине Житорађа, док је пројекат еколошке заштите реке Пчиње за пречишћавање отпадних вода у Трговишту вредности 301.500 евра одобрен у начелу.

У раду састанка учествовали су представници Канцеларије Владе Србије за европске интеграције и релевантних министарстава, 25 општина које учествују у реализацији ЕУ ПРОГРЕСа, представници развојних агенција и пројеката, цивилног друштва, донатори – представници Европске уније и Владе Швајцарске.

У Рашкој су, такође, данас почели радови на изградњи новог објекта вртића „Весело детињство“ које Европска унија и Влада Швајцарске, кроз ЕУ ПРОГРЕС, финансирају са 98.000 евра, док је општина Рашка издвојила 92.000 евра. Нови објекат ће обезбедити смештај за 120 деце, на 680 метара квадратних. Специфичност овог пројекта, као и осталих пројеката инфраструктуре је да повезује принципе доброг управљања за градњом. Овај пројекат помаже општини и вртићу да обезбеде транспарентност у раду, тако што ће спречити дискриминацију у одабиру и дати једнаку шансу свим родитељима да упишу децу. Такође, биће успостављене процедуре за бодовање и рангирање пријема, као и начин одабира савета вртића. Биће испитано задовољство родитеља и пронађен начин да се трајно унапреде услуге.

извор: http://www.euprogres.org