Редни број кандидатаИме, име једног родитеља и презиме кандидатаРедни број пријавеУкупан број бодова

1.МАРИНА  ЈУГОСЛАВ  ЗВРМБАЛОВИЋ 4323 19

2.АЛЕКСАНДАР  ДРАГОСЛАВ  ЂОКОВИЋ 9868 18

3.МАРКО  ЗОРАН  ПОПОВИЋ 1403 17

4.КРСТИНА  ДРАГАН  МИЛОСАВЉЕВИЋ6 183 17

5.АНА  ДУШАН  МИШОВИЋ 10816 17

6.ВЕСНА  СПАСОЈЕ  МИХАИЛОВИЋ 6276 16

7.ЈЕЛЕНА  ДРАГАН  КОСТОВИЋ 11259 16

8.АНА  МИЛЕТА  КОТУРАНОВИЋ 6036 16

9.ДУШИЦА  ЉУБИНКО  МИЛИЋЕВИЋ 130 15

10.СВЕТЛАНА  МИРЧЕТА  ДЕСПОТОВИЋ 6289 15

------------------------------------------------------------------------------------------------

11.ГОРАН  ЖИВОТА  ЈАНКОВИЋ 10089 14

12.МИЛАН БУДИМИР МИЛУТИНОВИЋ 4514 14

13.АНДРИЈА  ЉУБИНКО  ВУЈАНАЦ 193514

14.МИРЈАНА  МИЉОЈКО  МИЛАДИНОВИЋ 10054 13

15.МИРА  ЖИВАН  ПРЕМОВИЋ 9741 13

16.ЉИЉАНА  ЈОРДАН  ВЕЉКОВИЋ 9112 13

17.ДРАГАН  ДРАГОМИР  ПАНТОВИЋ 1370 13

18.АЛЕКСАНДАР  СТАНИША  МАКСИМОВИЋ 7833 13

19.МИЉАН  ЗОРАН  ВУКОВИЋ 9548 11

20.МИЛАН  СТОЈАН  ПАВЛИЧЕВИЋ 793 Одустао-12

21.ЗОРАН  ОБРАД  МАТОВИЋ 5881 Одустао-10

22.ЖИВОРАД  РАДОВАН  ГОГИЋ 6111 Одустао-8

23.ЈЕЛЕНА  ДРАГАН БЕЛОЈИЦА 8795 Одустала-8

24.ДУШИЦА  ДРАГАН  МАНДИЋ 3682 Одустала-8

25.МАРИЈА  ДУШАН  КНЕЖЕВИЋ 8902 Одустала-8

26.ДЕЈАН ДИМИТРИЈЕ  ЈОВИЋ 1402 Одустао-7

27.УРОШ  ЗОРАН  САМАИЛОВИЋ 7102 Одустао-7

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте су изабрани за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе. 

У периоду од 10.  до 12.  августа ови кандидати су дужни да донесу пописној комисији следећа документа:

1.Копију личне карте или пасоша;

2.Оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми (студенти подносе на увид оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2012. години);

3.Копију радне књижице (сви запослени);

4.Уверење да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница (ово уверење кандидати могу да приложе накнадно тј. до почетка обуке);

5.Уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана;

6.Број сопственог ненаменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен.

Кандидати који су саветодавци у станицама Пољопривредне саветодавне и стручне службе нису у обавези да донесу претходно наведена документа, али морају да се јаве пописној комисији у периоду од 10. до 12. августа и тиме потврде своје учешће у Попису пољопривреде 2012. године.

Уколико се кандидат не јави пописној комисији у предвиђеном термину односно не преда потребну документацију, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде. 

Рок за жалбу на прелиминарну листу пописној комисији је у термину од 10. до 12. августа.

У случају да није задовољен потребан број кандидата за претест за обуку, 13. августа биће истакнуто обавештење на видном месту у просторијама пописне комисије, којим се позивају сви кандидати који су приликом прве селекције остали ''испод црте'', да 14. августа (у термину који ће бити назначен у обавештењу) присуствују прозивци. Том приликом је потребно да кандидати понесу сву потребну документацију, а прозивка се врши према ранг листи све док се не изабере потребан број кандидата за претест за обуку. Листа кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 15. августа. 

Рок за жалбу на листу пописној комисији је у термину од 15. до 16. августа.

Коначна листа кандидата за претест за обуку за општинске инструкторе биће објављена 18. августа.

Претест за обуку биће обављен 3. септембра. Само кандидати који положе претест биће полазници обуке. Обука за општинске инструкторе обавиће се у периоду од 4. до 8. септембра. 

У циљу благовремене припреме кандидата за претест, кандидати добијају Упутство за пописивање већ приликом предаје докумената, односно јављања пописној комисији. 

Пријем докумената је у просторијама Месне Заједнице Рашка (Шах клуб) Ибарска бб. Од 07-15 часова.

ПОПИСНА КОМИСИЈА