email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка


Допуњује се Ценовник ЈКП „Рашка“ бр. 6756 од дана 04.11.2019. године, тако што у делу, Цене

...

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за

...

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за

...


На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава

...

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, бр 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 4.

...

Обавештавају се грађани општине Рашка да ће у среду 17.11.2021.год. у склопу израде акустичке студије покривености система за

...

Обавештавају се грађани са подручја Месне заједнице Баљевац да данас 19.07.2021. године почев од 10

...

Продужава се рок јавног позива за обуку и запошљавање теже запошљивих категорија становништва у

...

Продужава се рок јавног позива за обуку и запошљавање теже запошљивих категорија становништва у

...

На основу члана 109., 216. и 218. Закона о енергетици оператор преносног система ЕМС АД Београд, надлежан за

...