На основу члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, број: 06-V-41/2022-7, од 12. априла 2022. године и члана 59. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“ бр.197/18), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 11. априла 2023. године, доноси


ОДЛУКУ
о расписивању јавног позива за избор директних корисника у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела


1. Расписује се јавни позив за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Рашка.

2. Избор директних корисника спровешће Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела, на основу јавног позива из тачке 1. ове одлуке.

3. Усваја се текст јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Рашка који се налази у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

4. Јавни позив из ове одлуке објавиће се на званичној интернет страници општине Рашка.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-16/2023-10/1
Дана: 11. априла 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић