На основу члана 7. став 2. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању,Комисија за спровођење поступка за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању, на седници одржаној дана  10.07.2023. године, донела је Одлуку да распише

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ЈЕДНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НАМЕЊЕНOM СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

I       

Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине једног стамбеног објекта намењен социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II

Број стамбеног објекта намењен социјалном становању који се откупљује/купује је један и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину објекта из става I овог члана обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка и укупно износе 2.770,936 динара.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ