Чланови Општинског већа усвојили су Извештај о реализацији програма пословања јавних предузећа од 1. јанара до 30. јуна 2023. године. У Извештају ЈКП „Путеви“ се наводи да су реализоване све предвиђене активности на уређењу и одржавању путева, зелених површина и јавне расвете, а да је за издавање паркинг простора у Рашки и на Копаонику фактурисано укупно 29.208.138 динара. ЈКП „Рашка“ је у извештајном периоду успело да реализује све планиране послове. Постројење за прераду воде на Копаонику испоручило је преко 92.000 кубних метра воде, док је фабрика у Беоцима корисницима упутила око 500.000 кубних метара воде. У протеклом периоду сакупљено је и одложено око 2.800 тона смећа.
Општинско веће је донело одлуку да се приступи изради Плана детаљне регулациje државног пута IIа реда број 198 Рашка – Одвраћеница. Средства за израду Плана обезбедиће Јавно предузеће „Путеви Србије“, док је носилац израде Плана Општинска управа општине Рашка.
Коначну реч о усвојеним одлукама даће одборници СО Рашка на наредној седници.
Већници су донели одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника односно привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Рашка.
Општинско веће је прихватило предлог Комисије за социјална питања о додели једнократне помоћи. У претходном периоду Комисији је упућено 26 захтева. Финансијску подршку добиће 23 корисника. Два захтева су одбијена, док ће се у једном предмету тражити допуна документације.


21.08.2023. године