Општинско веће је усвојило Одлуку о II ребалансу буџета Општине Рашка. Ребалансу се приступило како би била омогућена релизација неколико пројеката који у тренутку усвајања Одлуке о буџету за 2023. годину нису били одобрени, као и због реално већих прихода. Одлуком о II ребалансу укупни приходи и примања буџета са пренетим средствима из претходне године планирани су у износу од 2.032.884.709 динара, што представља увећање од 6,8% у односу постојећи буџет. На седници су усвојене Измене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта које се врше ради усклађивања пројектне документације са важећим законима, као и са актуелним ценама на тржишту. За Програм уређења грађевинског земљишта у 2023. години опредељено је 445.900.000 динара. Већници су усвојили Одлуку о мањим монтажним објектима привременог карактера на територији општине Рашка, којом се уређују услови и начин њиховог постављања, коришћења и уклањања. Општинско веће је прихватило Извештај о остваривању годишњег плана рада за школску 2022/2023. годину, као и Програм рада за школску 2023/2024. годину ПУ „Весело детињство“. Чланови Већа су усвојили Предлог одлуке о бесплатној школској кухињи, којом су обухваћена деца из социјално угрожених и вишечланих породица, као и Одлуку о једнократној помоћи за прво, друго, треће и свако наредно рођено дете. Финансијска подршка Општине Рашка за прво дете износи 30.000 динара, за друго 50.000 динара, а за треће и свако наредно рођено дете 100.000 динара. Општинско веће је донело Одлуку о давању на коришћење и управљање спортских објеката ЈУ „Спортски центар“. Одлука се односи на кошаркашка игралишта у Рашки, као и у насељима Мислопоље, Настасиће, Крш, Трнавска река и Лозине. Поменуте одлуке наћи ће се на дневном реду прве наредне седнице СО Рашка и о њима ће одборници дати коначну реч.
Већници су на данашњој седници усвојили Одлуку о додели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима. Право на субвенцију остварило је 26 произвођача којима ће укупно бити исплаћено више од 1,8 милион динара. Веће је усвојило извештај Комисије за елементарне непогоде и одобрило материјалну помоћ за 22 привредна субјекта која су претрпела штету током поплава. На седници ОВ усвојен је и извештај Комисије за социјална питања. У протеклом периоду 23 лица су поднела захтев за доделу једнократне новчане помоћи. Право на подршку остварила су 22 подносиоца захтева, док се један предмет сматра неоснованим.

22. 09. 2023. године