Општинско веће је донело Одлуку о расписивању о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Рашка за 2023. годину. Општина Рашка и Министарство рударства и енергетике издвојили су укупно 10 милиона динара за спровођење побољшање енергетске ефикасности. Кроз овај програм биће суфинансирана замена прозора и врата, постављање термичке изолације спољних зидова и испод кровног покривача или таванице, замена постојећег грејања ефикаснијим котлом на гас или биомасу, уградња топлотних пумпи, замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора и уградња соларних панела. Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs или на општинској пријавници. Конкурс је отворен до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2023. године.
На седници Општинског већа донето је Решење о привременом запремању комуналних и других јавних површина у дане вашара, односно 12, 13. и 14. октобра, ради продаје робе и пружања угоститељских и занатских услуга. Висина накнаде за закуп локација креће се од 6.000 динара у Немањиној улици и деловима улица Милуна Ивановића, Ратка Луковића и Предрага Вилимоновића, до 2.000 динара у рубним подручјима града. Цена места за постављање шатора је 20.000 динара, односно 60.000 динара на градској пијаци. Регистровани пољопривредни произвођачи моћи ће без надокнаде да изложе и продају ракију, мед и друге домаће производе у Улици Милуна Ивановића.