Помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социлана питања Сања Лакић, у присуству председника Општине Рашка Немање Поповића и народне послнице Ане Белоице Мартаћ, уручила је борачке легтимације учесницима ратова на простору бивше Југославије. У складу са Законом о правима бораца, ратних војних инвалида, цивилних инвалида рата, мирнодопских војних инвалида и породица палих бораца, право на борачку легитимацију до сада је стекло 86 лица са територије општине Рашка.     

Борачком легитимацијом учесници ратова доказују свој статус ради остваривања одређених права као што су разни попусти при набавци роба или плаћања услуга. 

Борци који нису преузели легитимације, могу то урадити сваког радног дана од 7 до 15 сати  у канцеларији број 15 Општинске управе Рашка.