2-Рашка-Упитник за ширу јавност
Драги суграђани и суграђанке,

Пред вама је упитник о идентификовању потреба у нашем граду/општини, ради
унапређења квалитета живота и подршке најрањивијим члановима наше локалне
заједнице. Ваше мишљење нам је значајно како бисмо употпунили информације у
процесу планирања и реализовања мера и активности у области социјалне заштите по
мери наших становника којима је подршка потребна. Збирни резултати овог
истраживања биће укључени у израду Програма унапређења социјалне заштите
града/општине за период 2025-2027. године и биће објављени на сајту наше локалне
самоуправе.

За попуњавање упитника је потребно око 5 минута.

Хвала Вам унапред!

Ово истраживање се спроводи у оквиру пројекта Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу који финансира Европска унија у оквиру ИПА 2020. Уговорно тело је Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, надлежно министарство за реализацију пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) задужена за имплементацију пројекта.