Стара Павлица је црква која је посвећена Ваведењу Богородичином. Налази се у Селу Павлица, Брвеник и у рушевинама је. О настанку цркве Стара Павлица нема никакавих историјских података, али по неким стилским анализама и аналогијама са другима објектима у Грчкој, може се поуздано закључити да је настала у преднемањићком периоду, крајем XИ или почетком XII века. По својој архитектонској концепцији Стара Павлица је тробродна базилика, од које је сачуван само централни део надвишен куполом. На источној страни има три апсиде од којих су две мање полукружне, а трећа, у средини, тространа. На западној страни цркве налази се припрата, а прелаз из квадратне у кружну основу цркве изведен је помоћу пандантифа. Кубе цркве, које је споља осмострано са по једним прозором на свакој страни, носе четири стуба. И овај споменик културе је стављен је под заштиту државе као споменик културе од великог значаја.