Црква Шумник је посвећена Светом Николи и налази се Шумнику код Баљевца. Храм у Шумнику има једнобродну основу са полукружном олтарском апсидом на истоку. Архитектонском концепцијом и начином обраде фасада бочних зидова, са низовима слепих аркада, црква носи одлике градитељства XИИИ века. Својим изгледом посебно су јој блиске сакралне грађевине јужног приморја. Унутрашњост храма била је осликана, али су фреске веома страдале и до наших дана тек фрагментирано преживеле, пошто је грађевина већ дуго без свода. Црква Шумник стављена је под заштиту државе као споменик од великог значаја.