Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка, дана 01. јула 2020. године, доноси


ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације

I
Проглашава се ванредна ситуација на територији општине Рашка, због погоршане епидемиолошке ситуације која може угрозити здравље становништва општине Рашка.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III
Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Епидемиолошка ситуација на територији општине Рашка је нестабилна, али под контролом. Након периода мировања када од 20. маја до 11. јуна није било новооболелих од Ковида 19, број заражених корона вирусом се из дана у дан повећавао. Од 12. јуна до 30. јуна присуство вируса потврђено је код 37 пацијената.
Због раста броја заражених корона вирусом, Општински штаб за ванредне ситуације је на данашњој седници предложио председнику општине Рашка да донесе Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Рашка ради спречавања даљег ширења заразне болести Ковид 19.
Имајући то у виду председник општине је донео Одлуку као у диспозитиву.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 126/2020
Дана: 01. јула 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић