ДЕВЕТA СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 15. јануара 2021. године у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ШЕСТЕ, СЕДМЕ И ОСМЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИСТОГ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба;
2. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИСТОГ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба;
3. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПРЕВОЗНИКА „КАВИМ РАШКА“ АД РАШКА БР. 17 ОД 14. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА У ГРАДСКО ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Шаловић, генерални директор „Кавим Рашка“ ад;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, председник Комисије за прибављање грађевинског земљишта;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ 15. ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине;
6. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПОМОЋ ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа задужен за здравство;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НА ИМЕ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНОСТИ, БЕЗ НАКНАДЕ, УДРУЖЕЊУ ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, саветник за економски развој и Европске интеграције;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИРА И РАДИВОЈЕВИЋ ДАНИЛА ИЗ РАШКЕ, СЕЛО ГРАДАЦ, ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-2766-LOC-1/2017 ОДНОСНО ИНТЕРНИ БРОЈ: 353-10/17 ОД 11.07.2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Краговић, представник Одсека за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине;
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ВЛАШКОВИЋ РАДОЈКА ИЗ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ, КОЗАРА БР. 9, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-34201-CPА-1/2020 ОДНОСНО ЗАВОДНИ БРОЈ: 351-957/09 ОД 08.12.2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Краговић, представник Одсека за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине;
12. ТЕКУЋА ПИТАЊА.