Чланови Општинског већа усвојили су Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације у 2020. години, као и Програм рада Штаба за ванредне ситуације за 2021. годину. Током протекле године одржане су 4 редовне и 66 ванредних седница Штаба на којима су се, између осталог,  доносиле одлуке везане за зимско одржавање путева, предузимање превентивних и  оперативних мера заштите од елементарних непогода и одбране од поплава, док је највећи број активности био везан за реаговање у условима пандемије ковида 19. Општинско веће је прихватило захтев превозника „Кавим“ да цене превоза у градском и приградском саобраћају буду повећане за 25 процената. Цене превоза нису мењане од 2012. године. На седници је усвојена Одлука о допуни програма постављања привремених објеката на подручју Националног парка Копаоник. Допуна се односи на захтев ЈП „Скијалишта“ за постављање дрвених тераса на делу катастарске парцеле 4/84 КО Копаоник. Данас је усвојен и Правилник о критеријумима за помоћ у лечењу стерилитета. Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија коју је именовало Општинско веће, а право  на финансијску подршку имају парови са пребивалиштем на територији општине Рашка. Средства се одобравају за лечење у државним и приватним установама, као и за лечење у иностранству. Парови се могу пријавити једном у току календерске године, а максимални износ средства је 350.000 динара. Већници су усвојили Одлуку о расподели средстава Месним заједницма за 2021. годину. Средства се додељују за спровођење планова и програма, а на највеће износе моћи ће да рачунају МЗ Рашка којој припада 6 милиона динара, МЗ Супње 1.700.000 динара и Јошаничка Бања 1.500.000 динара. 

Коначну одлуку о повећању цена карата у градском и приградском превозу даће одборници СО Рашка на наредној седници.

 

 

  1. 01. 2021. године