11. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 12. фебруара 2021. године (петак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 9. И 10. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,РАШКА“ РАШКА БР. 761 ОД 08. ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
3. УТВРЂИВАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
4. УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021.Г. И 2022.Г. У КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОДСТИЦАТИ ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
7. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ ДО 30. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД 25. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
11. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА O ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа задужен за област туризма;
12. РАЗМАТРАЊЕ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈУ ЈЕ УСВОЈИО УПРАВНИ ОДБОР СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Ковачевић, члан Општинског већа задужен за област спорта и омладине;
13. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ИВАНА ШУМАРЦА ИЗ ВАРЕВА, ИЗЈАВЉЕНОГ ПРОТИВ ЗАКЉУЧКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА III БРОЈ: 401-1779/2020 ОД 15.12.2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
14. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ И ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;
15. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 27. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА СЛОБОДАНА ПЕНДИЋА ИЗ РАШКЕ, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА КОЈИ ЈЕ ДОНЕТ НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 18.09.2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ЈЕЛЕНКА ЂОРОВИЋА ИЗ КАЗНОВИЋА, ОПШТИНА РАШКА, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА III БРОЈ: 217-1276/20 ОД 21.ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. ТЕКУЋА ПИТАЊА.