10. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 16. јуна 2021. године (среда) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лидија Глођовић, заменик председника комисије за административна питања;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. ЛОКАЛНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНАТ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић Ђорђевић, координатор Службе локалног економског развоја;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БЕСПЛАТНОМ БОРАВКУ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;
5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2021. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад Рашка;
7. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ РАШКА 2021- 2024.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивана Илић, председница комисије за унапређење родне равноправности;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “РАШКА“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ОД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОПШТИНУ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, председник УО ТО Регије Копаоник и директор ТО Рашка;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ БАЗИЋ МАРИНИ И БАЗИЋ ДЕЈАНУ ИЗ ЛЕШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ВЛАДИМИРУ БЕКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗОРАНУ КОСТИЋУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА „РАШКИХ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОСТИ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лидија Глођовић, заменик председника комисије за административна питања;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лидија Глођовић, заменик председника комисије за административна питања;
19. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.