Седница ће се одржати 01. новембра 2021. године (понедељак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2021. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМA УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ (ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за грађевинско земљиште и капиталне инвестиције;
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК - ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА - ТРЕСКА У ОПШТИНИ РАШКА” И ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за грађевинско земљиште и капиталне инвестиције;
РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ПЕРИОД ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 2027. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за пољопривреду;
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ I БРОЈ: 06-VIII-15/2017-9 ОД 27. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник комисије за административна питања;
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник комисије за административна питања;
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник комисије за административна питања;
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА, А ПОВОДОМ ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИНЕ РАШКА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник комисије за административна питања;
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић