Општина Рашка

објављује Јавни позив за избор корисника социјалног становање и мера подршке активне инклузије.

Право пријављивања на конкурс за избор корисника социјалног становања у оквиру Пројекта „ Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“, имају социјално угрожене ромске породице из локалне заједнице, евидентиране на територији општине Рашка, које имају држављанство Републике Србије, пребивалиште, односно пријављено боравиште на територији општине Рашка у непрекидном трајању од најмање две године пре дана објављивања огласа, који немају непокретности у Републици Србији или су без одговарајућег стана у смислу члана 90. Закона о становању и одржавању зграда.

 

На Јавни позив могу аплицирати искључиво породице са највише 5 чланова у домаћинству.

Комплетан текст јавног позива као и документацију за пријаву можете преузети у прилогу