Предмет овог Плана управљања заштитом животне средине и социјалним питањима јесте
Пројекат електроенергетских инсталација који је део инвестиционог одржавања система
Јавног осветљења на територији општине Рашка.Пројектом је обухваћена замена
светиљки у општини Рашка и то у следећим насељима: Баљевац на Ибру, Бела Стена, Беоци,
Биљановац, Брвеница, Брвеник, Драганићи, Гњилица, Градац, Јошаничка Бања,
Казновиће, Копаоник, Корлаће, Ковачи, Крушевица, Кућане, Милатковиће, Носољин,
Панојевиће, Павлица, Пискања, Побрђе, Радошиће, Рашка, Рудница, Рвати, Сементес,
Супње, Трнава, Варево, Војмиловићи и Жераде. Предмет извођења радова је замена
постојећих светиљки јавног осветљења уз пратеће радове мањег обима уз додатну
уградњу мањег броја нових светиљки на већ постојећим стубовима на којима тренутно
нема постављених светиљки.
Сврха Плана управљања заштитом животне средине и социјалним питањима је да прикаже
негативне утицаје на животну средину и друштвену заједницу, и проблеме управљања у
току извођења грађевинских радова, као и неопходне мере ублажавања које Извођач
мора да примени. Кључне компоненте Плана су: План за ублажавање негативних
утицаја на животну средину и друштвену заједницу, План за праћење утицаја на животну
средину и друштвену заједницу, и Укључивање заинтересованих страна и извештавање са
јавних консултација.
Међународне финансијске институције класификовале су пројекат у Б категорију животне
средине, за који је потребна израда Плана управљања животном средином и социјалним
питањима.
Република Србија је са Европском инвестиционом банком дана 15. априла 2019. године
потписала Финансијски уговор „Партнерство за локални развој“ између Републике Србије и
Европске инвестиционе банке, којим је дефинисано финансирање Пројекта и услови
коришћења кредита, и који је потврђен Законом о потврђивању Финансијског уговора
„Партнерство за локални развој“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
(„Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 6/2019).
Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС), као
Промотер Пројекта и Програм Уједињених нација за развој, као имплементациони партнер
у спровођењу Пројекта, ће кроз реализацију Пројекта пружити помоћ јединицама локалне
самоуправе које су из 3. и 4. категорије развијености у поправљању постојеће
инфраструктуре и унапређењу квалитета живота локалних заједница и смањења одлива
становништва.
У складу са Финансијским уговором и Пројектним документом „Партнерство за
програм локалног развоја”, као могуће области интервенције наведене су: поправка и
побољшање јавних зграда, реконструкција/изградња локалних пијаца, обнова јавних
простора и локалних обележја, и обнова или доградња других елемената локалне
инфраструктуре.
Пројекат ће бити израђен у складу са српским законодавством, као и са конвенцијама
и смерницама заштите које су издале Међународне финансијске институције и институције
Европске уније.
План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима,
урађен је кроз теоријске студије, истраживања на терену, као и кроз консултације са
представницима власти на регионалном и локалном нивоу.
С обзиром на то да се пројекат финансира средствима Европске инвестиционе банке
(European Investment Bank - EIB), обрађивач овог документа је у свему испоштовао
еколошке и социјалне стандарде(EIB Environmental and Social Standards)ове
институције, којом је прописано да се уз пројекат обавезно мора израдити и План
управљања заштитом животне средине и социјалним питањима – ESMP (Environmental and Social Management Plan),
, који ће бити у складу са политиком ЕИБ и испоштовао све
релевантне Услове за реализацију (УР), који су дефинисани у овом документу, са
посебним акцентом на мере заштите животне средине и друштвене заједнице и адекватни
мониторинг програм.
Жалбени механизам
Један од начина укључивања и ангажовања заинтересованих страна је жалбени механизам,
који представља веома важно средство за рано откривање и отклањање нежељених или
непредвиђених утицаја и других недоумица које могу да произађу у току реализације пројектних
активности. У оквиру овог механизма ће бити документоване и размотрене жалбе свих
заинтересованих страна и на брз и ефикасан начин отклонити утицаји и недоумице произашле током
реализације пројекта.
Жалбени механизам може се дефинисати на следећи начин:
Пријем приговора
Корисник може поднети приговор у писаној форми на припремљеном обрасцу Министарству
државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) или Општини:
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Јединица за имплементацију пројекта “Партнерство за локални развој”
Тел: +381 11 3620 622; +381 63 430 314
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Општина Рашка
Тел: +381 36 736 224
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
План управљања животном средином и дрштвом и Жалбени механизам можете преузети у прилогу.