Општинско веће је на седници одржаној 30. септембра усвојило Измене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину. Измене Плана су инициране ради усклађивања пројектне документације са важећим законима и прописима, као и актуелним променама цена на тржишту. Новину у Програму представља изградња дечјег игралишта у Супњу за шта је планирано oко 15 милиона динара. За све активности сврстане у Прогам уређења грађевинског земљишта ове године ће бити утрошено око 500 милиона динара.

Већници су усвојили Извештај о остваривању Годишњег програма рада за радну 2021/22 ПУ „Весело детињство“. Вртић има 904 полазника, који су распоређени у 37 васпитно – образовних група. У извештајном периоду већи инвестициони радови односили су се на реконструкцију котларнице у централној установи у Рашки и адаптацију и опремање 3 радне собе у издвојеном одељењу у Милатковићу. На седници је усвојен и Годишњи план рада ПУ „Весело детињство“ за радну 2022/2023. годину. Општинско веће је усвојило и Одлуку о економској цени боравка деце у издвојеном одељењу ПУ „Весело детињство“ на Копаонику. Утврђена економска цена на месечном нивоу је 27.993,00 динара. У складу са Одлуком, Општина Рашка ће у економској цени учествовати са 70%, што износи 19.595,00 динара, док ће остатак, односно 8.398,00 динара издвајати родитељи. Веће се сагласило и са предлогом економских цена за програм играоница у ПУ „Весело детињство“ на Копаонику. Сат времена боравка у играоници кошта нешто мање од 1.000,00 динара, два сата су око 2.000,00 динара, 3 сата 3.350,00 динара, док се 4. и сваки наредни сат плаћају по 500 динара. Ручак и ужина коштају 740,00 динара.

Чланови Општинског већа нису у потпуности усвојили Предлог одлуке о повећању цена комуналних услуга. Сагласност је дата да се подигну цене воде, канализације и одношења смећа у Рашки, док се за подизање цена на подручју Копаоника нису стекли услови. Домаћинства у Рашки кубни метар воде убудуће ће плаћати 53,90 динара, а привреда и установе 104,87 динара. Нова цена одржавања канализационе мреже за домаћинства износи 16,17 динара по кубном метру, а за привреду и установе 31,46 динара.

На седници ОВ донета је Одлука о привременом запремању комуналних и других јавних површина у дане вашара 12, 13. и 14. октобра, а утврђене су и цене закупа простора. Цене се крећу се од 2.000,00 до 10.000,00 динара за једно продајно место по дану. Цена за постављање шатор је 20.000,00 динара, а закуп простора за забавне игре 10.000,00 динара.

Веће је усвојило Предлог допуне Програма привременог постављања објеката на подручју НП Копаоник, чиме је омогућено ЈП „Скијалишта Србије“ да у наредној зимској сезони у Долини спортова постави типске кућице са ормарићима за одлагање скијашке опреме и личних ствари скијаша. На седници је усвојена и Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији и систематизацији радних места у ОУ Рашка како би била побољшана ефикасност у раду служби и одсека у ОУ. У складу са одредбама Закона о планском систему Србије, на седници ОВ донета је Одлука о покретању поступка израде Средњорочног плана општине Рашка за период 2023 –2025. година. У изради Плана учествоваће корисници буџетских и других јавних средстава над чијим радом Општина врши надзор. Већници су усвојили предлог Комисије за социјална питања о расподели једнократне помоћи. Комисији је у претходном периоду достављено 56 захтева, 47 је одобрено, 6 одбијено, док ће се у 3 предмета тражити допуна документације.

30. 09. 2022. године