email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка


        

Република Србија

ОПШТИНА РАШКА

Општинска управа

Број: 112-408/21-2

Дана: 29.12. 2021. год.

Р а ш к

...

На основу Одлуке Општинског веће општине Рашка о расписивању Јавног конкурса број 06-V-50/2022-2, од 15. јула

...

 

            На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,65/08 – др. закон и

...

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна

...

 

На основу Одлуке општинског већа о расписивању јавног позива за избор директних корисника III Број:

...

Заштитник грађана, у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и

...

                                                                                                                                                      Република Србија

Општина Рашка

Општинска управа-Одсек за привреду и

друштвене делатности

IV.Г. бр.:

...

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка („Службени гласник општине

...

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка („Службени гласник општине

...

Општина Рашка објављује

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за побољшање животних услова жена жртава породичног насиља и особа са

...