email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка


Општина Рашка

Објављује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба кроз куповину кућa, односно одговарајућих

...

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Правилника о критеријумима и мерилима за избор корисника

...

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена

...

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена

...

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена

...

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена

...

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена

...

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена

...

На основу Одлуке општинског већа о расписивању јавног позива за избор директних корисника III

...

Општинско веће општине Рашка позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге

...