Програм „ПРО - Локално управљање за људе и природу” представио је 23. марта у Краљеву планиране активности које ће уз подршку Владе Швајцарске бити спроведене од 2023. до 2026. године. Укупни буџет износи деветмилиона евра. Програм ПРО ће допринети побољшању квалитета живота грађана и грађанки кроз унапређење локалног управљања, социјалне укључености и заштите животне средине у 99 градова и општина из Шумадије, западне, источне и јужне Србије који су обухваћени Програмом. Подршка за развој социјалне заштите биће пружена градовима и општинама у којима су тренутно доступне до три услуге ове врсте. „Деинституционализација ће бити посебно важна тема, као и подршка младима, старијим особама и неформалним скупљачима секундарних сровина“ – истакла је Наташа Ивановић, службеница за социјално укључивање на Програму ПРО.
Конкретне активности ће, између осталог, укључивати тренинге за запослене у локалним самоуправама, обуке за доносиоце одлука на локалном нивоу, подршку унапређењу пружања јавних услуга, еУслуга и отворених података, као и побољшању услуга социјалне заштите, здравства и образовања и локалног управљања животном средином.
Директни корисници подршке програма ПРО биће локалне самоуправе, центри за социјални рад и друге локалне институције, као и организације цивилног друштва и грађани и грађанке Србије, нарочито рањиве групе (са фокусом на Роме, особе са инвалидитетом и лица која могу да остваре подршку у складу са Законом о социјалној заштити, старе особе, деца и млади). Поред техничке подршке и активности изградње капацитета, програм ће обезбедити и бесповратна средства за пројекте локалних самоуправа и организација цивилног друштва, посебно у циљу бољег одговора на потребе осетљивих група.
Регионалном представљању које је у Краљеву организовано за Моравички, Рашки и Расински округ присуствовали су представници локалних самоуправа и центара за социјални рад из Краљева, Рашке, Горњег Милановца, Ивањице, Новог Пазара, Чачка, Крушевца и Трстеника.
Кључни партнери програма на националном нивоу су Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство заштите животне средине.
Програм „ПРО - Локално управљање за људе и природу” подржава Влада Швајцарске у вредности од 9 милиона евра (и суфинансирање УН агенција – милион евра), у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Канцеларија уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Дечијим фондом Уједињених нација (УНИЦЕФ), Популационим фондом Уједињених нација (УНФПА) и Програмом Уједињених нација за животну средину (УНЕП).