ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ РАШКА
Комисија за отуђење покретне ствари
III број: 06-VI-18/2023-20
Дана: 31.05.2023. године
Рашка
Предрага Вилимоновића 1

На основу Одлуке Општинског већа општине Рашка, III број: 06-VI-18/2023-19 од 17. маја 2023. године, комисија за отуђење непокретне ствари дана 31.05.2023. године расписује

ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ
ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, КОТЛА НА УГАЉ

-Јавно надметање писане понуде-
I
Предмет отуђења

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за отуђење покретне ствари у јавној својини, комбинованог топловодног котла на угаљ, тип STAR 500, производ „Eko star-a из Књажевца, снаге 500 kw, температурног режима 90/70 0С, димензија 1400х1700х2690mm, у даљем тексту котао на угаљ.
2. Котао на угаљ се отућује по почетној цени од 131.989,26 динара.
3. Депозит који треба уплатити је 30% од вредности котла а то је 39.596,78 динара .
4. Увид у стање котла на угаљ може се извршити на лицу места, у дворишту Предшколске установе „Весело детињство“ , Милуна Ивановића бб у Рашки у периоду од 10.00 до 12.00 часова дана 10.06.2023. године.
5. Контакт особа Иван Мојовић, телефон: 060/588-48-95.
6. Сви трошкови који настану након отуђења сноси лице које купи котао.
7. Котао из овог огласа се отуђује у виђеном стању.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ