Општинско веће је на 20. седници 6.сазива усвојило Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Рашка за 2022. годину. Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима на крају 2022. године износили су 1.675.776.000 динара или 88,95% у односу на план. Расходи су реализовани у износу од 1.565.906.000 динара што је 83,11% од планираног. Остварен је фискални дефицит од 75.000.000 динара који је покривен  пренетим вишком средстава из претходне године.

Већници су усвојили Елаборат о мрежи јавних основних школа на територији општине Рашка. Циљ доношења овог документа је даље унапређење процеса образовања и васпитања, који би се одвијао у 4  матичне  школе и укупно 13 издвојених одељења. Предложена мрежа школа у потпуности задовољава како садашње тако и пројектоване потребе општине Рашка у области основног образовања и васпитања, нарочито ако се узме у обзир стратешки циљ општине да заустави миграцију са свог подручја, али и да буде атрактивна за миграторна кретања ка својој територији.

О овим одлукама изјасниће се одборници СО Рашка на наредној седници.    

На седници Општинског већа  усвојен је Годишњи извештај о раду Комисије за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма. У 2022. години из општинског буџета издвојено је 8.000.000,00 динара за подршку сеоском туризму. На конкурс је достављено 15 предлога пројеката, а за реализацију је одобрено 12. Укупно је утрошено нешто више од 5,6 милиона динара.

Веће је донело Одлуку о избору директних корисника односно привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела. У наредном периоду биће рсписан конкурс за грађане.