Чланови Општинског већа усвојили су Одлуку о приступању изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику. Плански основ за израду Измена и допуна Плана је Просторни план подручја посебне намене Националног парка Копаоник. Носилац израде плана је Општинска управа Рашка. На седници ОВ усвојена је Одлука о прибављању непокретности у јавну својину и отуђењу земљишта из јавне својине непосредном погодбом путем размене. Овом одлуком Општина Рашка постаје власник некадашњег хотела „Престиж“, површине у основи 206 метара квадратних, као и парцеле на потезу Луг – бивше стовариште „Југопетрола“, укупне површине 4.880 метара квадратних са припадајућим објектима. Објекти и земљиште размењују се за грађевинску парцелу на Копаонику површине 1.189 метара квадратних.
Поменуте одлуке ће се наћи на дневном реду наредне седнице СО Рашка и одборници ће о њима дати коначну реч.
У наставку седнице, већници су усвојили Одлуку о спровођењу пописа непокретности физичких и правних лица на територији општине Рашка. Попис се ради како би базе података и евиденције значајне за утврђивање пораза на имовину биле ажуриране. Попис ће трајати од 1. јула до 30. новембра. Општинско веће је усвојлило Одлуку о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње циркулационих пумпи. За спровођење ове две мере Општина Рашка и Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности издвојиће 7 милиона динара. Конкурс је отворен од 16. јуна до 6. јула. Веће је усвојило Решење Комисије за доделу финансијске помоћи за лечење стерилитета. У претходном периоду Комисији су достављена четири захтева за рефундирање трошкова лечења. Право на новчану помоћ остварила су два подносиоца захтева, док су два предмета одбачена јер нису у складу са Правилником. Веће је усвојило предлог Комисије за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима. Финансијску подршку од по 30.000,00 динара добиће 3 студенткиње. На седници Општинског већа усвојен је Закључак Комисије за социјална питања. Комисија је разматрала 24 захтева за доделу новчане помоћи. Позитивно су решена 22 предмета.

16. 06. 2023. године